В подкрепа на строежа на основно училище „Томас Едисън“ в Лагера

Ние, долуподписаните граждани, заявяваме своята позиция в подкрепа на Решение  № 617 на СОС/28.07.2016г. за отдаване на общински терен в Красно село, Лагера, за строеж на училище „Томас Едисън“. Убедени сме, че всички разумно мислещи хора от Лагера биха подкрепили строежа на училище. Всички деца в квартала имат право на бъдеще, на нормални условия за обучение и развитие. Знаем, че училище „Томас Едисън“ може да им осигури това. Познаваме работата на организаторите на училището и сме убедени, че те ще изработят и ще реализират този уникален проект с дължимата визия, отношение  и уважение към околната среда, към зелените площи, към децата и гражданите на Лагера. Ние не сме съгласни с възраженията на ограничен кръг лица от кв. Лагера привидно отстояващи „обществения интерес“. Техните доводи са абсурдни, базирани на неверни факти и не вярваме, че изразяват общото мнение на гражданите в Лагера.

Настояваме Решението № 617 на СОС/28.07.2016г.  да се изпълни! Призоваваме общинската администрация, а именно Кмета на Красно  село и Главния архитект на София, да се придържат към законността и да преминат незабавно към изпълнение на Решение 617 на СОС!