Петиция за отпадане на задължителността на униформеното облекло и за преразглеждане на политиката на управление в 163 ОУ “Черноризец Храбър”, г. София.

Уважаема госпожо директор,
Ние – долуподписаните родители на учениците от 163 ОУ “Черноризец Храбър” най-учтиво Ви молим носенето на униформи в нашето училище отново да стане пожелателно.

Причините да се обърнем към Вас с тази молба са следните:

1. За да отговорим напълно на училищното изискване да се носят униформи задължително всеки ден, с пълно спазване на хигиената, за нас е необходимо да разполагаме с 4-5 комплекта униформи. Цената на един пълен комплект, както Ви е известно е 50,90 лв.. 4-5 комплекта съответно закръглят необходимата инвестиция към 200-250 лв..

2. С наложения от Вас контрол от 2019-та година, при който имаше върнати деца, дошли на училище без униформено облекло, се чувстваме притиснати да извършим гореспоменатия разход. Но не мислим, че това е редно. По закон образованието в нашето училище е безплатно. А с този натиск индиректно образованието става платено, което върви в разрез с нашето законно право. Освен това се пораждат въпроси за ценностите в системата.

3. Носенето на униформи не допринася за изравняване социалните различия, особено ако имаме предвид необходимата за инвестицията сума. Децата винаги намират с какво да се сравняват и конкурират (телефони, слушалки, училищни принадлежности)

4. За същата сума пари могат да бъдат закупени много повече и много по-качествени дрехи от всеки Мол. Марковите дрехи отдавна са съвсем достъпни за граждани и с най-скромен доход, особено в периодите на сезонни намаления.

5. Много от нас са включени в така наречения “кръг на добротата”, в който омалелите и запазените дрехи се подаряват на семейства с по-малки деца. Благодарение на този кръг децата наблюдават “добро в действие”, също така разходите ни за дрехи намаляват с огромни проценти и се освобождават за други интересни и полезни за развитието на децата неща.
Задължителните униформи ни изваждат от този кръг. И вместо да инвестираме в доброто, книги, културни събития, допълнителни курсове и кръжоци и т.н., ние инвестираме във фирмата, осигуряваща униформи.

6. Закупуването на комплекти униформи не само натоварва бюджетите ни, но и захранва свръх-консумацията – една от основните причините за глобалните проблеми с екологията. Възпитаваме децата в едни ценности, а с действията си демонстрираме съвсем друго, което поражда объркване в тяхното мислене и формирането им като личности.

7. Частичното носене на униформи като алтернативен вариант на своя ред обезсмисля цялата идея. Суитшъртите, които се ползват за “билет” за влизане в училището, се свалят на първата минута и вкарват цялата инициатива в режим “проформа”. Децата на своя ред ги губят и после нямат “билет” за достъп към часовете. Това ги вкарва в кръга на лъжа и заобиколки, за да могат да учат все пак.

8. Униформите не подобряват имиджа на училището. Самата идея имиджът да се постави пред същността не е благотворна, когато говорим за образование, култура и развитие. Ние не сме телевизионно шоу. С подобно подреждане на приоритети, всъщност, постигаме обратен ефект.

9. Нека имаме предвид извънредната ситуация във връзка с Ковид 19 – множеството семейни бюджети пострадали от същата, непредвидимостта на развитието на събитията, която поставя под въпрос присъственото обучение и, съответно, разходите ни за униформи.

10. Уважаваме избора на тези, които желаят да продължат с униформеното облекло. Затова, стъпвайки върху нашите възгледи, не апелираме към цялостно премахване на униформите, а само към отпадането на задължителността им.

11. Предлагаме да бъде преразгледана политиката на управление в училището – най-вече посоките и последователността на инвестициите. Също така, да се осъществи щателна пре(о)ценка на работните задачи и съответствието им на основния приоритет на детска образователна институция – детето и образованието.


Родители на учениците от 163 ОУ “Черноризец Храбър”, г. София    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Родители на учениците от 163 ОУ “Черноризец Храбър”, г. София да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook