Върнете децата на бедната майка Даниела Колева до Коледа!

Недопустимо е хората да търпят тираничната намеса на държавните социални служби (СС) в живота на семействата, и особено на уязвими и беззащитни хора като вдовицата и майка на три деца от Сливен -- г-жа Даниела Колева. Бездушното и бюрократично ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЦА от държавата е грубо потъпкване на човешките права на тази бедна жена, която е третирана сякаш няма право на семейна обич и взаимоотношение с децата си само защото е бедна.

Държавните служби на така нареченото "социално подпомагане" в Сливен ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ВЪРНАТ ДЕЦАТА НА ДАНИЕЛА КОЛЕВА! Същите следва незабавно да преустановят противозаконната дискриминация на основа имотно състояние, семейно положение и лично положение, която са извършили и продължават да извършват срещу Даниела.

Нещо повече. Децата са преразпределени като стока на три различни приемни семейства.

С Вашия подпис Вие се присъединявате към искането държавната служба "Социално подпомагане" в Сливен незабавно да пристъпи към връщане на децата на родната им майка -- Даниела Колева. Държавните социални служби следва в бъдеще да се въздържат от незаконни и неморални действия, които напомнят отвличане на деца от родителите им, когато единственото "провинение" на тези родители е тяхното имотно състояние.

Майката Даниела има право да прекара светлите Рождествени християнски празници в обкръжението на своите деца, а не сама и обляна в сълзи, тъгуваща по децата, си разпределени при непознати "приемни родители". Бедните вдовици също имат право на семейна обич. Трите сирачета, които растат без баща, имат право да бъдат със своята майка, макар и бедна.

Подпишете петицията! Подкрепете майчинството, семейството и Даниела и нейните деца!