Равен достъп до жилище за ромите от гр. Видин

ДО

КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН

 

ПЕТИЦИЯ

 

ГОСПОДА УПРАВНИЦИ,

Крайно време е да станем пълноправни собственици на нашите домове. Искаме да се създаде приемлив подход и процедури за разрешаване на дългогодишния проблем във връзка с наличието на големия брой незаконно построени къщи в кв. “Нов път” в гр. Видин.

Известно е, че ромите в България населяват териториално сегрегирани квартали, отличаващи се с лоша инфраструктура, липса на обществени услуги, липса на регулация и висок процент незаконност на построените къщи. Незаконните постройки са резултат на дългогодишно неглижиране на проблема от страна на местните власти. В последното десетилетие основен проблем за ромската общност беше липсата на процедура за узаконяване на незаконните им къщи. По този начин ромските семейства са постоянно изложени на заплаха от принудителна евикция. Ситуацията в кв. “Нов път” в гр. Видин не е по-различна.

В ромското гето на града живеят над 17,000 души. Кварталът същестува от преди Втората световна война, но къщите там продължават да са незаконни. Къщите нямат регистрация, не попадат в Кадастралния план, а един километър бетонна стена разделя гетото от града. Ромите в гетото в голямата си част са безработни и са подкрепяни финансово от представители на техните семейства, които работят в Западна или Северна Европа.

Всеки човек има фундаментално право за достъп до жилище, което му осигурява възможност за сигурно съществуване. Според Декларацията на ООН за човешки права и Международната конвенция на международното споразумение за икономически, социални и културни права задача на всяка държава е да гарантира на всеки правото на достъп до жилище, без значение какви са неговите доходи и етнически произход.

Последните изследвания показват, че узаконяването на жилищатата и инвестициите в ромските квартали (както е случая в гр. Каварна) биха довели до подобряване на цялостната ситуация на общността – намаляване на социалната дистанция между българи и роми, подобряване на жилищната структура и достъпът до здравеопазване, по-ниска престъпност.

Ние и нашите родители, жителите на квартал “Нов път” в гр. Видин, построихме домове със собствен труд и средства, осигурихме подслон на семействата си без да очакваме властите да свършат това вместо нас. Днес настояваме въпросът със собствеността на имотите ни и жилищата, които обитаваме, да бъде разрешен.  

 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ БЪРЗИ И АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ!


Сдружение “Организация Дром” и Български хелзинкски комитет    Свържете се с автора на петицията