Спиране на държавните субсидии на НП НПО на и за хора с увреждания

Уважаеми дами и господа,


            След десетки сигнали, жалби, писма и протести през последните няколко години,

Ние, родителите и семействата на хора с увреждания и подкрепящите  организации подписали тази петиция, категорично настояваме да се приемат изменения в Закона за интеграция на хората с увреждания(ЗИХУ), за отмяна на статута на т.нар. „национално представителни” организации на и за хора с увреждания, поради:


Доказана липса на каквато и да е пряка ангажираност от страна на Национално Представените Организации към реалното решаване на проблемите в сферата на хората с увреждания и създаването на работеща среда за прихагането на конвенцията на хората с увреждания.

Доказано изразходване на субсидиите за организационна издръжката , за проекти за лични ползи на ръководствата и/или близки потребители на услуги , но не и на общността, която би трябвало да предствляват.

Доказана липса на капацитет за създаване и отстояване на политики за преодолявне на бедността и обедняването на хората с увреждания и семействата им, за създаване на условия за реална интеграция на хората с увреждания.

Доказаното им превръщане в административен придатък и обслужване на административните интереси на МТСП, а не на хората с увреждания.


Настояваме за одит на дейността на „национално представените НПО на и за хора с увреждания , както и на достоверността на членския им състав, за който е публична тайна, че е фиктивен.

Молим всички хора,  които се подписват под тази петицията да потвърждават подписа си посредством  линка, които ще им бъде изпратен по е-майл. Ако валидността на подписа Ви не е потвърдена - вашия вот не може да се регистрира в системата. Благодарим!


родителите и семействата на хора с увреждания    Свържете се с автора на петицията