Петиция за Златото на България

Създавам тази Петиция за своята страна и всички онези които се наричат Българи по име и по Дух! - Амин.

Kapitan Petko Voivoda 

    

 https://youtu.be/KuAVEpDbKWg

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да бъде спряна незабавно експлоатацията на природните ресурси на злато, сребро, мед и други метали в България до изясняването с всенародно участие на приемливите за българския народ условия за добива на метали на територията на Република България;

- Да бъде възстановен Комитета по геология, който Иван Костов закри;

- Да се развалят всички договори , на обектите свързани с националната сигурност,отбелязани в чл. 48 на Конституцията на Република България.

- Да бъде криминализирано изливането на промишлени води в реките, с особено строги наказания. Вместо това мръсните води да се пречистват и използват отново за нуждите на промишлеността.
Челопеч, Маджарово, Седефче, Доброселица, Крушев дол, Чипровци, Страшимир - Централните Родопи, Брезник...

"По някои от тези места немците са вадили злато още по времето на втората световна война".
http://old.duma.bg/2007/0607/230607/iskam/isk-5.html

- Интервю на геолога, професор Вълко Гергелчев, отдал последните 9 години от живота си на каузата за спиране източването на златото на България.

https://www.youtube.com/watch?v=_83YIrZ-Ilo

 

- Всички президенти, премиери и министри, участвали по какъвто и да било начин в отдаването на концесиите за подземни богатства, да бъдат подведени под съдебна отговорност за измяна.
Конституция на Република България:
„Чл. 59.
(1) Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона.“

- Канадската фирма „Дънди Прешъс Метълс“ да бъде изгонена от България.

- Договорът за Челопеч, сключен от Александър Божков, да бъде анулиран.

- Нарушена е точка 5.3.2 от Решение на МС № 147 от 27.03.1999 г., която гласи: „Основно право на концедента е да контроли­ра изпълнението на задъл­женията на концесионера по концесионния договор и условията на концесия­та“. Държавата, в лицето на специализираната адми­нистрация на МОСВ и МИЕ, не спазва чл. 14 от Закона за държавната собственост, според който „Министрите и ръководителите на дру­гите ведомства управляват предоставените им имоти и вещи – държавна собстве­ност. Имотите и вещите – държавна собственост, се управляват в съответствие с предназначението им за нуждите, за които са пре­доставени, с грижата на добър стопанин“. Конста­тациите в анализа на „Евро проконсулт“, че „Липсва ад­министративен компетентен капацитет от страна на дър­жавата”свидетелства за не­способността на държавата да изпълнява Правилника за приложение Закона за кон­цесиите.

http://www.vestnikataka.bg/2015/09/%D0%B7a-15-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%E2%80%9E%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%8A%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BB%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5/България има огромни находища на злато - според американски спътници, под Пирин и Родопите има злато на стойност над 1 трилион долара (1 000 000 000 000).

-Подземните богатства са държавна собственост и според чл. 16. от Конституцията трябва да се управляват в интерес на обществото.

-У нас има цели 322 места за ситене на разсипно самородно злато, но парите от него не влизат в джоба на българина, а в банковата сметка на „Дънди Прешъс“.
http://www.lentata.com/page_6971.html

- Договорите за концесии, отнасящи се за находищата край Челопеч, Крумовград, Мирково, Панагюрище, да бъдат разсекретени и показани на обществото незабавно.
Разпространявайте петицията!
   

https://www.youtube.com/watch?v=qeQcFX01LBU

Можете да изтеглите или да отворите договорът за Проект Челопеч от тук:

Меморандум за Разбирателство между Министерски Съвет на Република България и "Дънди Прешъс Метъл " Инк