В подкрепа на становището на колектива на НГХНИ

СТАНОВИЩЕ НА КОЛЕКТИВА НА

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ И ИЗКУСТВА „КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ВАРНА

Относно предстоящо обявяване на конкурс за заемане на длъжността „директор" на НГХНИ „Константин Преславски"

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски" от създаването си до настоящия момент има доказани високи резултати в учебната, възпитателната и извънкласната дейност и успя да се превърне в духовен център за младите хора, в културен институт, в една от емблемите на град Варна.

Разгръщането на творческия потенциал на учениците стана възможно чрез реализирането на дългосрочна стратегия, която е разработена и защитена на конкурс от Валентина Крачунова - директор на гимназията, включваща интеграция на профилите по хуманитарни науки с тези по изкуства и обучение по авторски учебни планове.

Интересът към училището е изключително сериозен - към настоящия момент в гимназията се обучават 1523 ученици, сред които са лауреати на всички национални фолклорни конкурси, победители в различни международни фестивали, петдесет ученици със стипендии за даровити деца, наградени ученици в регионални и национални конкурси и проекти, участници в изследователска дейност, в сесиите на Ученическия институт към БАН.

Тези постижения на учениците се дължат на високо квалифицирания учителски колектив, на активното участие на родителската общност, но основно на успешния модел на управление, който се прилага в нашето училище.

В периода от 1996 г. до настоящия момент училището е ръководено от Валентина Любова Крачунова. Тя е и авторът на стратегията за развитие на училището, изпълнението на която вече 20 години е доказателство, че всеки ден от работата на училището е крачка напред към успеха.

Уважаеми дами и господа, заявяваме ясно и категорично нашата позиция, че предстоящото обявяване на конкурс за нов директор в навечерието на влизане в сила на Закона за училищно и предучилищно образование и следващите от това необходими промени в статута на гимназията е недопустимо и е опит за дестабилизация, чиито следствия биха довели до унищожаване на изградения уникален училищен модел.

Предвид изложеното и факта, че работодателят по смисъла на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда не е задължен да прекрати трудовите правоотношения па лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, настояваме процедурата по обявяване на конкурс и отстраняване на директора на гимназията да се извърши не по-рано от юни 2017 г. Това ще даде възможност за плавно извършване на реформата, предвидена в новия ЗПУО, както и до създаване на една здрава и сигурна среда, която ще е основа за добра и успешна приемственост от новия ръководител.

Това свое категорично становище сме готови да отстояваме с всички позволени от закона средства.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Александър Иванов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook