Да се осигури безплатна ясла и детска градина за всички български деца

ДО                                        

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО           

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО                                                   

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА    

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДНИ КАЛФИН,

С настоящото писмо искаме да изразим подкрепата си за идеята на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, изразена публично в среда на месец март 2016 г., да се осигури безплатна ясла и детска градина за всички български деца от 1 до 6 годишна възраст. Убедени сме, че въвеждането на безплатна детска грижа, ще увеличи присъствието в учебните заведения на представители не само от ромската общност, но и на деца от крайно бедни семейства, което ще повиши шансовете на всички деца, осигурявайки им равен старт, да участват активно в социалния и обществения живот на България. Наред с това, вярваме, че безплатните ясла и детска градина ще повишат равното отношение към всички деца и ще повлияят положително за цялостния процес на изграждане на едно по-добро общество, в което има по-малко различия, предразсъдъци и сегрегация. Уверяваме Ви, че и ние като родители искаме най-доброто за децата си и именно за това поставяме подписите си в подкрепа идеята за безплатна ясла и детска градина за всички български деца, така че тя да се реализира.