Искания от протест Габрово 14.04.2019г.

И С К А Н И Я


НА ПРОТЕСТИРАЩИТЕ В ГАБРОВО, ПОСТАВЕНИ НА СРЕЩА С КМЕТА НА ОБЩИНАТА ТАНЯ ХРИСТОВА, ПРОВЕДЕНА НА 14.04.2019 г.


СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

От 10 април 2019 г. ГАБРОВО се вдигна на навиждан до сега СПОНТАНЕН ПРОТЕСТ срещу ескалиращото беззаконие и безнаказаността на представители на малцинствата в нашия до неотдавна мирен и спокоен град.

Нападението над служител в магазин в Габрово на работното му място преля чашата на нашето търпение, защото на всички ни стана ясно, че управляващите в града ни, както и органите на МВР, Прокуратура и Съд не се справят с главоломно нарастващият проблем, който се стовари на нашите глави!

Затова НИЕ излязохме на площада да поискаме нови и по-строги мерки за защита на нас, нашите деца и на беззащитните ни родители!

Ние безкрайно много обичаме града си с присъщото му спокойствие, което в последно време ТОТАЛНО ИЗЧЕЗНА!

Ясно искаме да заявим, не НИЕ не сме нито РАСИСТИ, нито ПРОВОКАТОРИ, нито обслужваме нечии ПАРТИЙНИ и ПОЛИТИЧЕСКИ интереси!

Габровци за няколко дни генерираха СИЛНА ЕНЕРГИЯ, с която да НАДИГНЕМ СИЛЕН ГЛАС, който да бъде чут от ВСИЧКИ на ниво ОБЩИНА, ОБЛАСТ и ДЪРЖАВА и да достигне до трите власти: ИЗПЪЛНИТЕЛНА, ЗАКОНОДАТЕЛНА и СЪДЕБНА!

 

НИЕ ГРАЖДАНИТЕ НА ГАБРОВО, ПОТОМЦИ НА БУДНИ ВЪЗРОЖДЕНЦИ И ОПЪЛЧЕНЦИ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ:

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ГАБРОВО
ПРАВИТЕЛСТВОТО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


КАТО ОТ ТЯХ ИСКАМЕ:


ИСКАМЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ АДЕКВАТНИ ДЕЙСТВИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ЗА ДА СЕ ВЪРНЕ СПОКОЙСТВИЕТО И МИРА В НАШИЯ ГРАД, ЗАЩОТО ПРИ НАЙ-МАЛЪК ИНЦИДЕНТ (ЗАПЛАХИ, ПОБОИ, САМОРАЗПРАВА, ГРАБЕЖИ, МАЛТРЕТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И ПРИСВОЯВАНЕ НА ДЖОБНИТЕ ИМ ПАРИ) ЩЕ СЕ ВЪРНЕМ НА ПЛОЩАДА И УЛИЦИТЕ ЗА ДА ЗАЩИТИМ СВОИТЕ ПРАВА!

НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ГАБРОВО, КАКТО И ДА СМЕ РАВНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ (ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДА, ТАКСИ, ДАНЪЦИ И ГЛОБИ).

НАСТОЯВАМЕ ЗА РАБОТЕЩА ПРОКУРАТУРА И ЗАСИЛЕНО ПОЛИЦЕЙСКО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ГОРЕЩИ ТОЧКИ НА ГАБРОВО, КОЕТО ДА Е ЕФЕКТИВНО, А НЕ ПОЛИЦАИТЕ ДА СА САМО В КАЧЕСТВОТО СИ НА НАБЛЮДАТЕЛИ НА СЪБИТИЯТА.

ИСКАМЕ РЕВИЗИЯ И ЗАДЪЛБОЧЕН АНАЛИЗ ОТ СТРАНА НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА ДЕЙНОСТТА И ДЕЙСТВИЯТА НА ОКРЪЖНАТА И РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРИ В ГАБРОВО, НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛИЦИЯТА В ГАБРОВО И ТЪРСЕНЕ НА ПЕРСОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ОТ ПРОКУРОРИ, ПОЛИЦАИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНИ И ПРАВООХРАНИТЕЛНИ ОРГАНИ, ДОПУСНАЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ АРЕСТА НА РЕЦИДИВИСТИ, ОПАСНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО, КОИТО ПЕРМАНЕНТНО ПОГАЗВАТ ПРАВАТА И СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА. ИСКАНЕТО КАСАЕ КОНКРЕТНО СЛУЧАЯ ОТ 7 АПРИЛ В МАГАЗИН „2+2“ И ВСИЧКИ АНАЛОГИЧНИ НА НЕГО.

НАСТОЯВАМЕ ЗА БЪРЗО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ХУЛИГАНСКИ ПРОЯВИ В РАМКИТЕ НА 24 ЧАСА, НО ДА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ОГЛЕД НА ЕТНОСА ИМ. РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА ЗА ВСИЧКИ!

ИСКАМЕ ПРОВЕРКИ НА АДРЕСНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ПО КОЛКО ЛИЦА ЖИВЕЯТ НА ОПРЕДЕЛЕН АДРЕС БЕЗ ТАКАВА. ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА ВСИЧКИ ЛИЦА ДОПУСНАЛИ В СОБСТВЕНОСТТА СИ ДА ЖИВЕЯТ ХОРА БЕЗ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ НА СЪОТВЕТНИЯ АДРЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

ИСКАМЕ ИНФОРМАЦИЯ В КОЛКО ОТ ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА СА НАСТАНЕНИ РОМСКИ СЕМЕЙСТВА И СПАЗВАТ ЛИ ВСИЧКИ НОРМИ И ПРАВИЛА.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРОВЕРКИ НА ЗАЕТОСТА НА ЛИЦАТА С НАСТОЯЩА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ, ПОЛЗВАЩИ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ ЖИЛИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВО. ПРИ НАЛИЧИЕ НА НЕЗАЕТОСТ, НАД 6 МЕСЕЦА ТЯ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЯВАНА И ЛИЦАТА ДА СА СВОБОДНИ ДА ТЪРСЯТ ПРЕПИТАНИЕ ДРУГАДЕ.

ИСКАМЕ ДА БЪДЕ СФОРМИРАНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ОТ ЛЕКАРИ, НЕУЧАСТВАЛИ ДО СЕГА В ТЕЛК И НЕЛК, ДА ПРЕРАЗГЛЕДА РЕШЕНИЯ НА ТЕЛК, НО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ БЕЗ ОГЛЕД НА ЕТНИЧЕСКИЯ ИМ ПРОИЗХОД.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ, КОЯТО ДА ЗАБРАНИ ВЗЕМАНЕТО НА ПОМОЩИ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МАЙКИ, ДА СЕ ПОТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И БАЩИТЕ НА ТЕЗИ ДЕЦА, КОЕТО ДА ВАЖИ ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ ЕТНОСИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ТРАДИЦИИ. НАСТОЯВАМЕ ЗА ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ В РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ!

ИСКАМЕ РЕДОВНИ ПРОВЕРКИ ЗА ПОСЕЩАЕМОСТТА В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПРИ НАТРУПВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ ДА БЪДАТ СПИРАНИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА 1 ГОДИНА! ОЧАКВАМЕ ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОВЕРКИТЕ ИЗВЪРШВАНИ ОТ РУО – ГАБРОВО ПО ТОЗИ ВЪПРОС И ПОВЕЧЕ ЕФЕКТИВНОСТ В РАБОТАТА ИМ!

НАСТОЯВАМЕ ЗА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ СЕ ДЕЦА, ЖИВЕЕЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО В ОТДАЛЕЧЕНИ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЕСТА, ДА СЕ ОСИГУРИ БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ БЕЗ ОГЛЕД НА ЕТНОСА НА ДЕТЕТО.

ИСКАМЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ДВОЙНИЯТ СТАНДАРТ В УЧИЛИЩАТА! РАВНИ ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЕЦАТА, БЕЗ ОГЛЕД НА ЕТНОСА ИМ. ДА СЕ СЛЕДИ ЗА ПОКРИВАНЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТАНДАРТИ ОТ ВСИЧКИ, КОЕТО ЩЕ СЛОЖИ КРАЙ НА НЕГРАМОТНОСТТА СРЕД РОМСКИЯ ЕТНОС, КОЙТО Е ОПРАВДАНИЕ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И ЗА НЕНАМИРАНЕ НА РАБОТА.

ИСКАМЕ ДА ОТПАДНЕ МИНИМАЛНИЯ ПРАГ НА СТОЙНОСТТА ПРИ КРАЖБИ НА ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО ИМУЩЕСТВО. КРАЖБАТА СИ Е КРАЖБА И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИМА МАЛОВАЖНОСТ НА ДЕЯНИЕТО!

НАСТОЯВАМЕ ЗА ПРОМЯНА В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС, КАТО НИ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА НЕ НОСИМ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗБЕЖНА ЗАЩИТА ПРИ ПОСЕГАТЕЛСТВО НА ЛИЧНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАС И НАШИТЕ ДЕЦА И БИЗКИ!

ИСКАМЕ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР – ГАБРОВО, ЗА ДА МОГАТ ДА РЕАГИРАТ АДЕКВАТНО НА ВСИЧКИ ПОДАДЕНИ СИГНАЛИ (ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА Е, ЧЕ МВР – ГАБРОВО РАБОТИ С НАМАЛЕН СЪСТАВ).

НАСТОЯВАМЕ ЗА 24 ЧАСОВА ПРЯКА ЛИНИЯ ЗА ВРЪЗКА С ОРГАНИТЕ НА РЕДА В ГРАД ГАБРОВО ЗА БЪРЗА И АДЕКВАТНА РЕАКЦИЯ НА СЪЗДАДЕН ПРОБЛЕМ.

ИСКАМЕ ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА МВР, КОЙТО ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ЗА БЪРЗА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, В ТОВА ЧИСЛО И ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ОБЩА ПЛАТФОРМА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И НА САЙТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ЧРЕЗ КОЯТО ДА СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ДА ИМА ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ПРЕДПРИЕТИТЕ ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ. ТАКА ГРАЖДАНИТЕ ЩЕ СЕ ИНФОРМИРАНИ ЗА КОНСТАТИРАНИ НЕРЕДНОСТИ И ЗА ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ. ПО ВЪЗОЖНОСТ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КРАТКИ СРОКОВЕ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКА СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ЖИТЕЛИТЕ НА ГАБРОВО И В ЧАСТНОСТ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В ГАБРОВО. ДА СЕ ПОСОЧИ БРОЯ ИМ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2019 ПО ГОДИНИ!

НЯМА ДА ТЪРПИМ ПОВЕЧЕ СВОЕВОЛИЯТА, БЕЗЗАКОНИЯТА И НЕНАКАЗУЕМОСТТА НА НЯКОЙ ЧЛЕНОВЕ ОТ НАШЕТО ОБЩЕСТВО, ЗАЩОТО НИЕ НЕ СМЕ САМО ТАКСИ И ДАНЪКОПЛАТЦИ, НИЕ ИМАМЕ И СВОИТЕ ПРАВА!

АПЕЛИРАМЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА НАШИЯ ГРАД И ДЪРЖАВА!


Български Габровски Комитет    Свържете се с автора на петицията