ЗА ЗАПАЗВАНЕ ОБУЧЕНИЕТО ПО ТАНЦИ В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ

Ние, родители , учители и интелектуалци, Граждани, сме ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХОРЕОГРАФИЯ В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ!

ЗАКОНОДАТЕЛИ БЕЗ МИСЪЛ, БЕЗ ВОЛЯ, БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА закриват паралелките хореография!

ОБУЧЕНИЕ ПО ХОРЕОГРАФИЯ Е НУЖНО НЕ ЗАЩОТО Хореографите ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ РАБОТА, А ЗА ДА СЪХРАНИМ ДУХОВНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ!

 НАРОД БЕЗ ВЯРА СМЕ!  И БЕЗ ДУХ ЛИ ДА ОСТАНЕМ?

В ТЕЗИ УЧИЛИЩА СЕ ВЪЗПИТАВА ЛЮБОВ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ!

ЗАКОНОДАТЕЛИ, МИНИСТРИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, ЗАМИСЛЕТЕ СЕ КОЛКО МНОГО ОТНЕМАТЕ!
НЯКОЛКО РИТОРИЧНИ ВЪПРОСА, НА КОИТО АКО ОТГОВОРИТЕ , НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ СТИГНЕТЕ ДО ПРОЗРЕНИЕ:
ОБЕДИНЯВА ЛИ ГИ ТАНЦА?
ВЪЗПИТАВА ЛИ ГИ?
ДИСЦИПЛИНИРА ЛИ ГИ?
НАУЧАВАЛИ ЛИ ГИ НА ЕСТЕТИКА И УСЕТ КЪМ КРАСИВОТО?
ИЗЯВЯВА И МОТИВИРА ЛИ ГИ ДА СА ПОСТОЯННИ?
РАЗВИВА ЛИ ГИ ФИЗИЧЕСКИ ?
ДА ГО НАПРАВИМ КАТО ИГРА: АКО ПОВЕЧЕ ОТ 90% ОТ ОТГОВОРИТЕ ВИ СА "ДА" , ЗНАЧИ ВСИЧКО КОЕТО ПРАВИТЕ, Вие ЗАКОНОДАТЕЛИ, МИНИСТРИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, Е БЕЗ МИСЪЛ, БЕЗ ВОЛЯ, БЕЗ ПЕРСПЕКТИВА!

Затова ние, родители , учители и интелектуалци, Граждани, сме ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ХОРЕОГРАФИЯ В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ!

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам мария Димитрова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...