Помещения за занималня за 138-о СУ

До кмета на район „Слатина” Гр. София   

         Уважаема г-жо Стоянова, 

Обръщаме към Вас с молба да бъдат предоставени подходящи помещения общинска собственост на 138 СУ „Васил Златарски” в поверената Ви община. Помещенията са необходими за осигуряване на целодневна организация на учебния ден (занималня) за учениците от I до IV клас.

Съгласно чл. 102 от Закона за предучилищното и училищното образование (1) Държавата създава условия за разширяване на възможностите за целодневна организация на учебния ден. (2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите.Настоящата петиция е в подкрепа на писмото на г-жа Магдалена Кръстева, директор на 138 СУ „Васил Златарски” от 22.05.2017 г. със същата молба.

Надяваме се на положителен отговор от Ваша страна и осигуряване на помещения за занималня на всички желаещи ученици от I-IV клас от 138 СУ, както за предстоящата учебна година 2017-2018 г., така и занапред.Имаме готовност да съдействаме при необходимост. 

С уважение:

Родители на ученици от I-IV клас от СУ „Васил Златарски”