Официален празник 13 април. Създаването на богомилското учение

Дни на Българското учение и духовната практика по нашите земи. Преди десет века България роди учение, което създаде, осмисли, разпространи и отстоя модел за достоен човешки живот – богомилството – върху основите на хилядолетната духовна практика по нашите земи и Завета на Христос. То се противопостави на църковните догми като даде свой философски прочит на светите предания и отвори пътя за нова християнска книжнина като предтеча на модерната днешна литература. Водещите католически богослови го обявиха за ерес, като при това го нарекоха „българската ерес” – единствената, която носи името на цял народ. Тя е единственото християнско учение, срещу което Ватикана поде кръстоносен поход, продължил повече от три десетилетия. Въпреки това богомилските проповедници и техните последователи на Запад така непоколебимо бяха повели Европа и света към промени в името на свободата, равенството, братството и любовта, че това я изведе от безпътицата на Средновековието с Реформацията и Просвещението, довели до необратими обществени промени.    За заслугите и достиженията на Българското учение има написани много книги. Негови изследователи от различни страни все по-убедително защищават неговите достояния и заслугите му за нашата цивилизация. Затова е жалко, че в страната, която го е родила и откърмила като изконно свързано с българската духовност и обредност, над него продължава да тегне онова хилядолетно предубеждение на (без)духовниците, които геният на България Христо Ботев още преди 140 години нарече „непорината византийска воня”.    Чест е за България, че единствена има празник на своята писменост и култура. Но тя е създала учение, преобразило духовния климат и социалния живот на средновековна Европа, и това е изключително важно да се отстоява като неин принос, чест и заслуга както за самочувствието на нашия народ, така и заради достойнството на страната ни, която не само изпадна до най-бедната на континента, но ЕС е напът и да обезличи духовно. Удачно би било този път да не става дума за ден, а за Дни на Българското учение и духовната практика по нашите земи. Въпреки че легендарната дата 13 април (на която, според предания, богомилството е било прогласено в Преслав) може да звучи неубедително за историците, тя попада във времето преди Възкресение. Седмицата, в която тя попада, би била отличното време за поредицата от прояви, в които да се осмисли оная наложителна вече яснота за духовната същност и обществения принос на Българското учение в качествено нова празничност – на духовността и вярата в дните, когато християните съпреживяват страданията на Иисус и жадуват да победи смъртта със Своето Възкресение.  Христо Буковски

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Асен Асенов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook