Против удължаване на учебната година от МОН

 

Уважаеми господин Министър,
Уважаеми Народни представители,
Уважаема госпожо Омбудсман,
Уважаеми представители на медиите,

През изминалата седмица след изтичането на срока за обсъждане на проекти на държавните Образователни стандарти за учебния план и общообразователната подготовка, се неглижира един основен проблем, а именно удължаването на учебната година за учениците от I до VII клас.


Ние, родителите на настоящите и бъдещи ученици и българската общественост, се обявяваме ПРОТИВ решението на МОН за удължаване на учебната година за учениците от І до VІІ клас.


• Протестираме, защото бъдещето на децата ни беше поставено на обществено обсъждане само за 10 дни, въпреки установения срок от минимум 14 дни.
• Правата на значителен процент български ученици бяха нарушени, тъй като общественото обсъждане беше сведено единствено до писане на имейли, без да се отчете фактът, че в малките градове и населени места достъпа до интернет е ограничен. По този начин се изключват цели групи от населението, които не могат да изкажат мнение по въпроса или да се информират за предстоящите промени.
• Не е ясно кое налага удължаването на учебната година. Следването на европейския пример и обгрижването на децата ни не са достатъчни мотиви.


Считаме, че учебната година от І до VІІ клас не бива да се удължава защото:
1. В България има установена дългогодишна успешна традиция за начало и край на учебната година.

2. В направена справка за ваканциите в други европейски страни е видно, че броят на дните за междусрочни, коледни и пролетни ваканции, както и неучебните дни свързани с религиозни празници, е много по-голям в сравнение с България, т.е. изравнява се с лятната ваканция у нас.

3. Две седмици удължаване няма да решат проблема със забравянето на материала, нито социализирането на децата, които са 8,5 месеца в годината в клас.

4. Ранният час на започване на учебни занятия, целодневното и двусменно обучение компенсират по-ранното завършване на годината.

5. Училището не е социална услуга. Функцията му е да предоставя образование, не да решава проблемите на претоварените работещи родители и да се превръща в Забавачка.

6. Обгрижването и възпитанието на децата е задължение на родителите. В тази възраст подрастващите трябва да прекарват повече време в семейна среда.

7. Материалната база на българското училище е амортизирана и остаряла. Децата са принудени да пребивават целодневно в сградата на училището без елементарни условия за отдих и игра. Заради липсата на хигиена в ужасяващите училищни тоалетни са принудени по цял ден да се стискат, което води до здравословни проблеми.

8. Удължаването на дните, в които учениците ще бъдат принудени да носят тежките раници ще увеличи броя на децата с гръбначни изкривявания и ще задълбочи проблемите на подрастващите с установени такива.

9. Ще се увеличи агресията сред учениците. Те са претоварени, изтощени и изнервени, принудени да пребивават целодневно в сградата на училището. Наблъскани са като сардели по 35 броя в занималня. Децата масово посещават училище с нежелание!

10. Удължаването на учебната година ще формира повече разходи за издръжка на училищата, тъй като персонала следва да работи повече време, ще се увеличат разходите за заплати, битови и други консумативи.

11. Ще доведе до промяна в планирането на годишните отпуски на родителите, много от които използват именно месеците юни и септември, заради по-евтините цени и невъзможност да си позволят почивка в активния сезон.

12. Учителите ще бъдат ограничени във времето за ползване на полагаемия си годишен отпуск, което неминуемо ще доведе до изплащане на обезщетения за неизползван годишен отпуск или до загубата на дни за платен отпуск.

13. Лятото в България е горещо. Сградите не са климатически пригодени. Учениците от горен курс едва издържат.

Считаме, че така нареченото „обществено обсъждане“ беше формално, за да могат образователните експерти тихомълком да прокарат поставените си цели.

Питаме кога от МОН успяха да прегледат и осмислят предложенията пристигнали по електронната поща, след като още на следващия ден след края на обсъждането обявиха решението си?

Смятаме, че така нареченото „плавно“ удължаване на учебната година за различните класове се прави, за да се хвърли прах в очите на българската общественост, за да могат тихомълком да се изпълнят наредбите.

Считаме, че авторите на предстоящите промени от МОН трябва да се извинят на българските учители, защото ги приравняват в ранг на обслужващ персонал в Забавачка. Ако наистина са загрижени за отглеждането на децата, чиито родители не разчитат на странична помощ, то нека се организират летни училища до края на м. юни, в които родителите да записват децата си доброволно през лятната ваканция.
Очакваме отговор на въпросите си по поставените от нас проблеми.

Българското училище е институция с традиции и забележителни резултати. Все пак самите министри, експерти, членове на Образователната комисия в Парламента и т.н. са завършили именно него - по старата система, остатъците, от която така упорито желаят да променят. За съжаление в последните години започна механичното прилагане на практики, взети от други страни – като например, тестовото изпитване - практики, които очевидно не допринасят за повишаването на общата култура, грамотност и запазването на трайни знания у децата.

Нека учебния процес да има по-добра организация.

Българската образователна система има нужда от реформа, от преразглеждане на лошо поднесения материал в учебниците, но за целта трябва да се направи реално, продължително обществено обсъждане, в което да вземат участие освен експерти, също и учители, родители, ученици и синдикати.

Защо се позволи създаването на така наречените „елитни“ училища с по десет паралелки? Така „парите следващи ученика“ създават предпоставка за по-добри условия само в определени училища, докато останалите трябва да се спасяват както могат.

Държим на исканията си за преразглеждане на предложенията за учебните програми по първи чужд език в езиковите гимназии, за часовете по математика – в математическите, както и по География, Биология, Химия, Физика, Музика, Изобразително изкуство. Нека се обърне особено внимание на Философията и Историята. Часовете по предметите да се запазят, защото в смутното време, в което живеем децата трябва да имат памет и да умеят да разсъждават и да защитават позиции.

Да се преразгледат предложенията за въвеждането на „Технологии и предприемачество“ и понятия като „ценообразуване“ в начален курс на обучение, както и идеята децата да пишат СМС на български, което противоречи на наредбата на Министъра на Образованието за използването на телефони в училище. Да се обърне внимание и на предмета „Човекът и обществото“ в трети клас, който е поднесен на недостъпно, академично ниво и децата са принудени да зубрят наизуст.


Оставаме с надежда, че ще вземете предвид мнението ни. В противен случай ще се видим принудени да протестираме и да отстояваме правата и бъдещето на децата си с всички законови средства в една демократична и суверенна държава.


Прилагаме подписка: