ЗАКРИВАНЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ И ЧУЖДИТЕ КОНЦЕСИИ...И...

1. ЗАКРИВАНЕ НА АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2. ЗАКРИВАНЕ НА ВСИЧКИ КОНЦЕСИИ ЧРЕЗ КОИТО СЕ ИЗНАСЯТ БЪЛГАРСКИ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ

3. ПРИ НАБИРАНЕ НА 70 000 ПОДПИСА ДА СЕ ПРОВЕЖДА РЕФЕРЕНДУМ