Поставяне на паметник на братя Прошек в близост до Орлов мост

  Братята Георги (Иржи) и Богдан (Теодор) Прошек родени в гр.Бероун, Чехия, са извеснтни  не  само с производството на Прошеково пиво през миналия век, но те са допринесли много за изграждането на европейския вид на нашата Столица .    

    Орлов  и Лъвов мост,  паметникът Левски,  старата постройка на Централна гара, първият  градоустройствен план на гр.София, по-късно известен като  Батенберговия  план,  Придворната  печатница,  пристанище  Варна    и  още  много  други  факти  са свързани  завинаги с тяхното име.    

    Георги Прошек е член и на първия интернационален революционен комитет в с. Алмалий (днес с.Ябълково) , където се среща тайно с Васил Левски, когото подпомага с доставка на оръжие. Участието на Георги Прошек в решаващия бой при  Шипка по време на руско-турската война, когато той рискува живота си  за един славянски  народ, е най-светлият момент от биографията му. За изключителната си жертвоготовност  и принос  за  Освобождението на  България,  той  получава  ви­со­ки­те от­ли­чия   ор­ден „Св. Алек­сан­дър  Нев­с­ки“  I-ва  степен  и  злат­на  са­бя,  ко­я­то  лично  ген. Ми­ха­ил  Ско­бе­лев  му  връч­ва от  име­то на  им­пе­ра­тор  Алек­сан­дър II .

        Вълнуващ факт е, че и двамата братя чехи много са обичали България, която са  приели за своя  втора Родина.  Те са от малкото чужденци, които променят имената си  и приемат  български –  Теодор  се прекръщава на  Богдан, а  Иржи  на Георги.    

    Георги Прошек умира в гр.София на 58 г.  Само един месец по-късно, от мъка по него, си отива и по-малкият му брат Богдан Прошек, едва на 47 години.

  Макар и кратък да е бил житейския им път, братя Прошек ще оставят завинаги дълбоки следи в историята на България.

                                                       Уважение и преклонение пред свтлата им памет !

                                                    www.proshek.com


Чехословашки клуб "Т.Г.Масарик"    Свържете се с автора на петицията