Да подкрепим онкоболните в България!

До НЗОК

До Министърa на здравеопазването на Република България

До Президента на Република България

До Министър-председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България

До Главния Прокурор на Република България

До всички политици и партии в Република България

До Омбудсмана на Република България

До всички медии в България

До цялата Българска общественост

Това е гражданска петиция в подкрепа на онкоболните в България.

Тази граждаска петиция е породена след Решение на Надзорния съвет на НЗОК на 23.09.2013г. да не включва рака на гърдата към диагнозите, за които се отпуска безплатно лекарство и е вдъхновена от медийния случай на Диана Борлакова.

Уважаеми дами и господа,

 

С тази петиция обръщаме вниманието Ви върху проблемите на болните от рак на гърдата и на онкоболните като цяло в България.

 

Ние, долуподписаните граждани на Република България се обявяваме против отказа на НЗОК да заплати лекарството на болните от рак на млечната жлеза. Смятаме, че това действие е незаконно, неморално и осъдително. И настояваме в най - кратки срокове да осигурите необходимите средства и лекарства на нуждаещите се.

 

Ние констатираме следните нарушения:

1.Неспазване на Конституцията на Република България чл.52.(3)-право на закрила здравето на гражданите на Република България от държавата.

2.Неспазване на Закона на здравето чл.2.(1) – гарантиране на здравето от държавата.

3. Неспазване на Европейската социална харта чл.11. – право на опазване на здравето.

4. Дискриминация на български граждани, боледуващи от рак на гърдата, които са поставени в по - неблагоприятно положение, в сравнение с други болни – в разрез с чл.26.(1 ) от КРБ - правна равнопоставеност на всички български граждани.

С тази петиция, Ние декларираме мнението си на:

1.Възмущение към НЗОК относно отказa да включите рака на гърдата към диагнозите, за които се отпуска безплатно лекарство.

2.Отвращение към  бездушието на държавните институции, безразличието и безсърдечието на държавните служители и неспособността на държавата да се погрижи за онкоболните в България.

И Ви призоваваме:

-  да осигурите необходимите средства за спасяване живота на онкоболните български граждани

-  да предприемете наказателни мерки срещу виновниците за това решение

Мотиви:

1.Нарушават се безсърдечно човешките правата на българските граждани регламентирани от Конституцията на Република България и Европейската социалната харта

2.Действията на НЗОК са неморални, бездушни, незаконни и дискриминиращи.

3.НЗОК е в закононарушение като няма законови правомощия да отказва такова лечение, без значение дали разполага или не с парични средства, няма право на мнение, а е задължена да изпълни Закона ( Закон за здравето, Закон за здравното осигуряване) и да заплати лекарствата на нуждаещите се.

 

Ние, като български граждани,родени, живеещи и работещи в Република България се чувстваме възмутени и настояваме към незабавно намиране на средства и решаване на този проблем.

С Уважение,

Граждани на Република България подкрепящи настоящата петиция

Приложения: