ДО ВСИЧКИ ЕМИГРАНТИ

ДО: Министерство на външните работи

ДО: Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Борис Вангелов 

----------------------------------------------------------

Обръщаме се към Министъра на външните работи г- н Даниел Митов и Председателя на ДАБЧ г-н Вангелов, по повод  писмо от 15.07.2015г. на членове на Временните Обществени съвети на българите в чужбина адресирано до г- н Вангелов относно „…провеждане на избори за постоянни Обществени консултативни съвети на българите извън страната, които да са към дипломатическите представителства..."

Ние, настояваме да ни се даде обяснение кой, кога и по какъв начин е избрал тези Временни Обществени съвети на българите в чужбина?

Ние настояваме за отговор, по силата на какви правила тези ВОС са си присвоили правата да говорят от името на всички нас- българските емигранти?

Ние питаме кой, кога, по какъв начин е определил координаторите за всяка българска диаспора по света? Кой ги е посочил, на какъв принцип е станало това !

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ,

декларираме, че повечето от нас не познаваме тези наши сънародници, нито заслугите и подбудите им, освен това намираме за подозрително непрозрачен процеса на сформирането на тази група, както и възможността за участие в действията на създадените от тях така наречени Временни обществени съвети на българите в чужбина. След като потърсихме информация относно същите, попаднахме на Интернет страницата globalbulgaria.eu, където с изненада открихме "Препоръчителен правилник за устройството и функционирането на Обществените съвети към дипломатическите мисии на Република България", публикуван с уточнението, че „Окончателният му вид следва да се съгласува с ръководителите на дипломатически мисии и МВнР“. Нашият първи въпрос е: Не трябваше ли този правилник на първо място да бъде съгласуван с хората, които Временните обществени съвети искат да представляват? Защо мнозинството от българите живеещи в чужбина дори не сме чували за неговото изготвяне? В гореспоменатия правилник четем например, че „...При по-малко от 600 гласували избиратели броя на състава на Обществено-консултативния съвет е равен на 3(председател, заместник-председател и секретар)..." и също разбираме, че „...Кандидатска листа се регистрира при подкрепа на минимум 20 избиратели...“. Намираме написаното за крайно неприемливо. От друга страна смятаме, че създаването на Обществени съвети не отговаря на нашите нужди, нито на нашите очаквания и поради това смятаме, че би било по-полезно вече съществуващите структури, като например Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) да се развият и използват за действително подпомагане на българите живеещи в чужбина и улесняване на връзката им с Родината. Благодарение на новите технологии и развитието на комуникациионните системи, искрено се надяваме нашият достъп до касаещата ни информация да бъде подобрен, както и да ни бъде дадена възможност за пряко и директно участие в основните сфери на живота в България (политическа, културна и т.н.)  

Ние милеем за България и точно за това искаме всеки един от нас, със своите качества и способности, да е реална част от нейното настояще и бъдеще.        

----------  

Групи от български емигранти във Фейсбук:

1.    Група за защита на българските граьдани в чужбина- 9 963 члена.

2.    Намери си работа!- Българи в Гърция!- 16 350 члена.

--------------------