Забрана на неонацистката организация "Кръв и чест"

 

До Председателят на Конституционния съд

До Главният Прокурор на Републиката

До Председателят на Парламента

До министър - председателят

 

 

          Дами и господа, в България съществува фракция на организацията „Кръв и чест“ ( Blood and Honour ). Тази организация е международна, неонацистка, политическа мрежа. Целта на тази организация е да обедини скинхедс движението по цял свят. Нейната основна дейност е престъпления от омраза - физическа разправа , нападения на беззащитни хора, вендета и др. Организацията е забранена в няколко държави, Германия, Испания и Русия.

 

            Ние, долуподписание настояваме:

                             -Българският клон на тази организация да бъде забранен!

                             -Нелегалните сбирки и акции на „Кръв и чест да бъдат обявени за престъпление!

                              -Притежанието и разпространението на знаците и символите, които използва групировката, да бъдат забранени.

                              -Да бъдат забранени бизнес и политически отношения с тази организация!

         Основания за това са зачестилите през последните години неонацистки прояви. Почти всеки ден има пребити хора от представители на тази групировка. Много тревожен е факта, че „Кръв и чест“ има връзки с парламентарно представени политически партии. Нейни членове са забелязани да охраняват мероприятия на националисти. Това е опасна тенденция и форма за легализиране на дейността им. Самата групировка се опита да създаде партия, след което сама оттегли документите си. Това ни навежда на мисълта,че е намерила легален начин да съществува, а именно под крилото на националистичека партия. Членове на тази организация са забелязани на почти всички простестни действия срещу ромите, целящи разделение на народа. Не е ясно кой финансира организацията, но е факт,ч е те реагират светкавично, което значи,че имат финансова възможност да го направят. В международният сайт на Blood and Honour е спомената фракцията в България, което ни кара да мислим,че може би финансова подкрепа е от там. Всички тези факти ни навеждат на мисълта,че обтегнатото междуетническо напрежение в последните години се дължи на съществуването на тази организация. Ето защо разчитаме на вашата реакция и намеса на основание Чл.44, ал.З от Конституцията: "Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да постигнат целите си чрез насилие...".

Дами и господа, властта е във ваши ръце и време, да покажете на гражданското общество,че тя е в услуга на народа!