ЗА НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛСТВОТО ВЪРХУ БЪЛГАРЩИНАТА

ЗА НЕЗАБАВНА РЕАКЦИЯ СРЕЩУ ПОСЕГАТЕЛСТВОТО ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЦА  

И  

ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРАВОСЛАВНОТО ВЕРОУЧЕНИЕ  

До Президента на Република България  

До Министър-Председателя на Република България  

До Председателя на Народното Събрание на Република България  

До Народното Събрание и до Комисията по Образованието и Науката  

До представителите на правораздавателната власт  

До всички политици и партии в Република България  

До Омбудсмана на Република България  

До всички компетентни органи на Република България и до Държавна агенция за закрила на детето  

До всички медии в Република България  

До всички български граждани, семейства и родители  

Настоящата Извънредна Петиция е породена от серията противобългарски, вероломни и скандални изказвания, действия и бездействия на министъра на образованието проф. Танев, с които се застрашава държавния суверенитет чрез дискриминация на Християнските ценности.

Трябва да свикваме с гей парада. Това коментира в кулоарите на НС просветният министър Тодор Танев.” [1]

Децата трябва да свикнат да гледат подобни неща, за да имат своето собствено мнение“. [2]

В училищата… ние трябва да гледаме на ромските деца през тяхната култура.“ [3]

Ломоносов нищо не е направил особено. Така е, факт. Последният вдясно (Асен Златаров – бел. ред.) също нищо не е направил. Златаров просто е ходил в Съветския съюз по време, когато тук е било фашизъм, и е казал, че е много хубаво, иначе като учен не е нещо особено. […] Фредерик Жолио е женен за дъщерята на Мария и Пиер. Защо тогава е взел името Кюри? За да се фука с това. Пълна нула като учен, но е бил в "Ало, ало". Гледали ли сте старите сериали? Той е бил от Съпротивата. По политически причини му се е отворило, та чак спирка на метрото.“ [4]  

Всичко изложено по-горе породи незабавна реакция за написването на нашето Отворено писмо-призив, което е основа на Петицията и в защита на погазените Конституционни права, задължения и свободи: чл. 1. ал. 2, ал. 3; чл. 4. ал. 1, ал. 2; чл. 5. ал. 1; чл. 7.; чл. 13. ал. 1, ал. 3; чл. 14.; чл. 23.; чл. 28.; чл. 29. ал. 1; чл. 30. ал. 1; чл. 32. ал. 1; чл. 36. ал. 1; чл. 37. ал. 1, ал. 2; чл. 41. ал. 1; чл. 46. ал. 1; чл. 47. ал. 1; чл. 52. ал. 3; чл. 54. ал. 1; чл. 57. ал. 1, ал. 2; чл. 58. ал. 1, ал. 2; чл. 59. ал. 1.  

Отворено писмо-призив

От името на православни християни – български граждани

към народните представители от настоящото 43-то Народно Събрание    

Уважаеми народни представители,  

С настоящия призив Ви молим да зададете въпрос на Премиера на Република България г-н Бойко Борисов и отговорните ресорни министри по повод създаденото обществено напрежение, касаещо долуописаната извънредна ситуация.  

Притеснението ни следва от бездействието на българските институции, относно агресивното посегателство върху суверенитета на Република България от страна на 18 посланици [5] във връзка с провеждането на гей-парад 2015 „София прайд“ под надслов „дискриминацията спрямо ЛГБТ (лесбийки, гей, бисексуални, трансджендър хора) в образователните институции“, чиято основна цел е посегателство върху българското образование.  

Става дума за това, че се оказва агресивен натиск, наложен от чужди на България интереси, касаещи българското образование, застрашаващ най-малките и скъпи за народа ни, а именно децата и подрастващото поколение. Ние всички, изповядващи традиционните ценности в България, считаме, че подобни действия оскърбяват националното ни достойнство и застрашават бъдещето на нацията, защото засягат и потъпкват семейно-нравствените, психологически и физически устои на обществото.  

Очевидна е целта да се посегне върху изконните български ценности, като се подменят с престъпни, противочовешки, противозаконни, противорелигиозни и противодържавни действия, оказващи пряко влияние върху живота и здравето на нашите деца, а именно бъдещето на България. Явно не е случаен и фактът, че с одобрението на Министерството на Образованието и Науката, финансиран по европейски програми, е въведен отвращаващ здравия разум учебник – наръчник, убеждаващ и склоняващ децата към перверзии [6]. Това е директен опит за нанасяне на тежък удар по образователната система и кощунствено посегателство върху традиционното българско вероизповедание – Православието, макар че за нас не е известна такава религия, която да допуска такова извращение.

Ние всички изразяваме гражданската си позиция, че в правото си на български граждани отказваме да бъдем безмълвни свидетели на планирани и последователно прилагани практики, които зад уж безобидната и благовидна маска на толерантността, изискват и натрапват извращението да стане норма.

От позицията на граждани на Република България поради липсата на реакция от правителството, което по Конституция трябва да защитава българския интерес, изискваме да бъде незабавно прекратено агресивното и хомофобско [7] дискриминиране на територията на собствената ни държава, съчетано с неприкрита парафилия [8] от страна на поддръжниците на гей-парада, които ни вменяват, че е престъпление да си нормален и със здрав разум. Считаме, че са нарушени Конституционните ни права и свободи и смятаме ситуацията за извънредна. За това питаме господин Премиера:

Защо подчинените му ресорни министри, а именно на образованието и на външните работи, не реагираха, за да бъде предотвратено създаденото обществено напрежение?

Настояваме за незабавна реакция и молим за оповестяването на ясна и категорична държавническа позиция. За нас няма съмнение, че в случая представителите на ЛГБТ са използвани като параван за изпълнение на противобългарски намерения, целящи девиацията, тоест отклонението, да бъде приведена в норма и узаконена. Повече от ясно е, че в случая става дума за хора в нездраво състояние, за което ни боли и с реакцията си им подаваме ръка да се изправят очи в очи с реалността. Изобличавайки грехът, ние известяваме за гибелните последствия от него, като не сочим болния с пръст, тъй както и лекарят постъпва с болестта.

Пред очите си имаме за пример международния опит, който показва, че когато има държавническа воля в единодействие с Църквата, подобни опити биват категорично отстранявани като нездрави и болестотворни явления, например в Грузия, Гърция, Румъния, Русия, Сърбия, Украйна и други [8]. Позоваваме се и на регистъра на МКБ (Международната Класификация на Болестите), в която подобни отклонения са описани в раздел F66 като диагнози – „Психологически и поведенчески разстройства, свързани със сексуалното развитие и насоченост“ – хомосексуализмът с код F66.81, а бисексуалността с F66.82[9].

Освен това, за нас е смущаваща фактологията, свързана с откровената демонстрация на министър Танев, касаеща отказа му да се отзове и вслуша в гласа народен – гласът Божий, представляван от Патриархът на Българската Православна Църква относно възстановяването на прекъснатото Православно вероучение в българските училища. Неминуемо следва въпросът: чии интереси обслужва българската образователна система, след като станахме свидетели, че същия министър открито заявява, че негов пряк и доверен съветник е човек, представляващ Израелтянски Духовен съвет Религиозна общност на евреите в България, с име Роберт Джераси? Пред нас, българските граждани, стои питането по кои въпроси го съветва? Очевидно, че с подобен съветник става съвсем обяснимо защо този министър отказва и категорично се противопоставя на всеки въпрос, свързан с грижата за възпитанието на духовно-нравствените и традиционни ценности. За съжаление видяхме как в компанията на този съветник г-н Танев не се поколеба да отиде в Светия Синод и безсрамно да заяви в лицето на българските духовници своя едноличен и самоволен отказ срещу призива за изучаване на Вероучението, което е сърцевина на българщината.  

Ние, гражданите на Православна България, в изпълнение на християнския си и граждански дълг, заявяваме, че ако не запазим обществото от това безумие, ще се случи така, че създаденият проблем ще се превърне в невиждана форма на геноцид. Алармираме, че подобна умствена патология и липсата на реакция ще доведе до това децата ни да бъдат възпитавани в българските училища като хомосексуалисти и да бъдат превръщани в такива. Ние искаме българските деца, когато пораснат, да създадат семейства, в които да има бащи и майки, а не такива, в които техните деца да не знаят как да се обърнат към родителите си.  

За нас е от първостепенно значение благоденствието, числеността и целостта на нацията, която включва целостта на психическото и физическо здраве, липсата на които ще доведе до обществен разпад и ще опустоши с поразителна сила демографското развитие на българския народ.  

Информираме Ви, че всички ние непоколебимо сме готови да отстояваме позицията си на български граждани – православни християни и покорни чеда на Светата Православна Църква, в пълно съответствие с Извънредното изявление на Светия Синод [10], присъединявайки се и към гражданската инициатива на интелектуалци, общественици и журналисти – Петиция до кмета на град София, озаглавена „Спрете гейпарада в София“ [11].  

Вярваме, че с нашия призив ще насочим Вашето внимание към този важен за страната ни извънреден и първостепенен проблем и заедно, в името на България, ще отстояваме достойно отреденото ни място на хилядолетна и значима в световното развитие държава, като не забравяме, че:  

нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят Царството Божие.

(1 Кор. 6:9-10)  

който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда.

(Мат. 18:6-7)  

Спаси, Господи, и помилуй нашия благочестив и православен български народ, правителството ни, уповаващо се на Бога, и цялото ни христолюбиво войнство. Огради с мир държавата ни и покори под нозете ни всеки враг и противник. Амин!

[1] http://news.ibox.bg/news/id_1216840563

[2] http://www.teacher.bg/Article/Details/43426

[3] http://www.blitz.bg/news/article/345671

[4] http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4521838

[5] https://www.facebook.com/108194222569430/photos/a.174761735912678.63788.108194222569430/883715825017262/?type=1&theater

[6] http://www.bolgari.net/seksualnata_propaganda_i_razvrata_naxluvat_v_uchilishtata-n2-7653.html

[7] лат. homo („човек“) + phobia („страх“), https://en.wiktionary.org/wiki/homophobia#Etymology_2

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Paraphilia

[9] http://www.globalorthodoxy.com/135-2010-01-26-20-50-11/svetyt-dnespublikuvani/65684-2015-06-24-13-26-46

http://www.protothema.gr/greece/article/485938/deite-fotografies-agrupnia-kata-tou-gay-pride-sti-thessaloniki/

http://dosye.com.ua/articles/2012-05-20/anti-gei-parad-v-kieve/25030/

http://trinixy.ru/49343-anti-gej-parad-v-moskve-15-foto.html

http://poznaimir.net/v-tbilisi-antigej-parad-sobral-bolee-100-000-chelovek/

http://yablor.ru/blogs/gey-parad-v-serbii-okonchilsya-massovimi-besporyad/809531

https://quotidianwonders.files.wordpress.com/2013/08/anti-gay.jpg

[10] http://ncphp.government.bg/mkb10.html?action=disease_to_subdisease&groups=F66

[11] http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=177215

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=177455

[12] http://www.peticiq.com/spretegayparadavsofia

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Народ Божий да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...