За нашата София: Защита за Къщата с кулата в Лозенец

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки софиянец, който е минавал през последните 83 години по бул. Джеймс Баучър се е спирал макар и за кратко пред № 24. Там  е къщата, построена от арх. Иван Банков през 1932 г. Къщата с кулата, както я наричат хората. Тя има красива и здрава конструкция, хармоничен архитектурен план и тухлена украса, характерна за неоромантизма в архитектурата. В София  паметниците в този стил се броят на пръсти и най-близкият пример е къщата на Сирак Скитник на ул. „Борова гора“, построена от арх. Георги Овчаров. Къщата с кулата привлича погледи, поражда истории и е вплетена в живота на софиянци и особено на жителите на Лозенец. Тя е емблематична за квартала, а и също за града.

 

На 8 юни започна разрушаването й, за да се построи шестетажна кооперация. Възложител е КЕЙ ПИ ДЖИ Пропъртис. Собствениците не са публично обявени.

 

След подаден сигнал за разрушаването в Софийска община и община „Лозенец“, г-жа Фандъкова спря разрушаването и поиска проучване на историята на къщата. Поисках информация и от Музея за история на София. 

Така стана ясно, че сградата е била обявена за единичен паметник на културата през 1985 г и това е препотвърдено в 1993 г.

С писмо на НИПК № 1755/04.11.2008 г статутът на паметник на културата е свален. С това е отпаднала юридическата защита на сградата като единичен паметник на културата („културна ценност“ според Закона за културното наследство в сила от 10.04.2009 г.). Причините за сваляне на статута са неясни за момента. Според Общия устройствен план на Столична община, сградата попада в защитена територия на културно-историческото наследство на групови паметници на културата/културни ценности, без режим на резерват, с допълнителен режим на защита Ткин-1в, към който се прилагат специфичните изисквания на Закона за културното наследство.

 

Всичко това показва, че разрешението за строеж е дадено в нарушение на Закона за културното наследство.

Тази петиция изразява желанието ми да съберем усилията си и да защитим къщата от разрушаване. Тя е емблематична не само с красотата си, но и с това, че е белег на една ясна тенденция да се променя историческия облик на Лозенец, който започна с грозното застрояване на горната част на Лозенец, разрешено от главния архитект на София. Сега това се прехвърля в долната част на квартала.

Къщата може да бъда запазена като просто се спази Закона за културното наследство и Софийска община поиска възстановяване на статута на сградата.

Нека да защитим една от многото стари софийски сгради, които ни свързват с нашата история, с времето на Сирак Скитник и Иван Милев и които са част от уважавано, обичано и поддържано културно наследство в Европа. Нека да се противопоставим на частни инвестиционни интереси и да защитим обществените.