Против замърсяването на околната среда на гр.Перущица

Нека всички перущянци  дадат своя глас против играждането на инсталация за преработка и утилизация на излезли от употреба автомобилни гуми на територията на град Перущица! За да бъде въздухът ни чист, а ние и децата ни - здрави!