За дофинансиране на Мярка 112 и 141 от Националния бюджет!

Уважаеми г-н Министър на Земеделието и Храните,

Уважаеми г-н Зам. Министър на Земеделието и Храните,

с настоящата петиция изразяваме искането си ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПОВЕД за стартиране на прием на проекти по Мярка 112 и 141 през 2013 г. за наддоговаряне и то с максималния размер на предвидените бюджети, както е записано в РЕШЕНИЕ № 167 от 08.03.2013г. на МС на РБ, т.е. 48,895 млн. лв. по мярка 112 и 5,280 млн. лв по мярка 141.

За да се осигурят тези средства е възможно да използвате например дофинансиране от Националния бюджет вместо Вашето правителство да ги раздава на спортни федерации, първолаци и държавни структури с непрозрачно управление и неточно планиране и разходване на финансови средства и бюджет. Влагането на тези средства под формата на проекти на млади фермери има характер на инвестиция, от която може да се очаква определена възвръщаемост под формата например на повече данъци, осигуровки, ДДС и т.н. и затова смятаме, че е напълно обосновано да се вложат държавни средства в мярка 112 и 141 вместо в други абсолютно непрозрачни дейности и структури!

На Ваше място бихме направили бърза оценка и съпоставка на вложените средства и усилия от фермерите, които имат желание да кандидатстват към общата сума на очаквания бюджет преди да се начудите дали да пуснете мярката или не. Все пак тази информация ще Ви помогне да вземето по-правилно и информирано решение! Също така, можете да направите кратък обзор на обявената от Вас и ръководеното от Вас Министерство информация в публичното пространство, с която ни уверявате, че подготвяте стартиране на мярката и забавянето на старта се дължи на това, че в МЗХ и ДФЗ работят по въпроса! ИЗЛИЗА, ЧЕ НЕ РАБОТЯТ А СЕ ЧУДЯТ КАКВО ДА ПРАВЯТ! МОЖЕТЕ ЛИ ДА ОПРОВЕРГАЕТЕ ТОВА ТВЪРДЕНИЕ?

ЗА ТОВА НАШЕ ИСКАНЕ НАСТОЯВАМЕ С ЦЕЛ ДА СЪХРАНИМ И РАЗВИЕМ ПОМИНЪКА СИ, който Вие, Вашите предшественици и Вашите служители всячески се опитвате да ликвидирате, КАТО НИ ЛЪЖЕТЕ, ПОДВЕЖДАТЕ и най-малкото НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА КОМУНИКИРАТЕ С НАС ДО ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ!!!

АКО НАСТОЯЩОТО ИСКАНЕ НЕ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО В СРОК ОТ 2 СЕДМИЦИ:

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ СИ. ЩЕ ИНФОРМИРАМЕ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДИГРАВКАТА С НАС, ЩЕ ОБЯВИМ ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ПРЕД МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, КАТО ПОДАДЕМ СИМВОЛИЧЕН ПРОЕКТ И ПЕТИЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА МЯРКАТА, ЩЕ ПОДАДЕМ СИГНАЛ ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА ЗА ИЗМАМА  И ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, ЩЕ ЗАВЕДЕМ СЪДЕБНИ ДЕЛА СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА МЗХ И ДФЗ, КАТО ЩЕ ПРЕТЕНДИРАМЕ, КАКТО ЗА РЕАЛНО ПРЕТЪРПЕНИТЕ ЩЕТИ, ТАКА И ЗА БЪДЕЩИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ. ЩЕ БЛОКИРАМЕ ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ …


С (малкото останало) Уважение:

Общност на стартитиращите млади фермери и полупазарни стопанства

18.09.2013 г.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Михаил Георгиев да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...