Вървете си, министър Рашидов, ние избираме НГДЕК!

Министър Вежди Рашидов публично доказа своята управленска несъстоятелност. 

Той създаде проблем дори там, където го нямаше, опитвайки насила да принуди 

възпитаниците на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин 

Кирил Философ” да се обучават в ремонтираната против тяхната, на преподавателите 

и на родителите им воля сграда в „Модерно предградие”. По този начин той се опитва 

да узакони грешни управленски решения от времето на първия си мандат и да прикрие 

неясни за обществото действия. 

Министър Рашидов не успя да убеди никого в безопасността на сградата в „Модерно 

предградие”, нито в реалната стойност на вложените в този безсмислен ремонт 

средства. 

Министър Рашидов даде много голи обещания, от които впоследствие се отметна.

Министър Рашидов публично изрече много неистини и заблуди обществеността, 

преподавателите и родителите на деца от НГДЕК.

Министър Рашидов не се спира пред нищо, готов е да срине една елитна гимназия с 

40-годишна история, само и само да успее да получи 1.7 млн. лева от ЕК. С тези свои 

действия той компрометира тотално България като получател на средства от ЕС. 

Министър Рашидов използва методи на управление от времето на отхвърления 

комунистически режим, служейки си с недопустими за представител на изпълнителната 

власт в една демократична страна заплахи и инсинуации.

С цялостното си поведение министър Вежди Рашидов сам реши дилемата, пред която 

изправи обществото. Неговите действия и бездействия са достатъчно основание да 

му кажем: вървете си, министър Рашидов! Нашият избор е в полза на Класическата 

гимназия!