Да съхраним националните музеи и наследството на България!

Българският национален комитет на ИКОМ (Международен съвет на музеите -ЮНЕСКО) призовава за подкрепа колегите, съмишлениците и приятелите на музеите, българската и международната общественост:

 Против методично провежданата политика за орязване на бюджета за опазване на движимото културно наследство.

Срещу безпринципните съкращения на високо квалифицирани и ниско платени специалисти в националните музеи и галерии

За преразглеждане и ясно дефиниране на приоритетите в политиката на Министерство на културата по отношение на националните институции – второстепенни разпоредител на бюджета му.

 

          През 2015 г. Министерство на културата отпуска с 571 530 лв. по-малко за  опазване на културното наследство в сравнение с 2014 г. След предприетите съкращения на работни места в националните музеи и галерии през 2011, 2012 и 2013, в изпълнение на заложеното в бюджет 2015 г. намаляване на администрацията с 10%, Министерството прехвърля тежестта на т.нар. „оптимизация на персонала“ отново върху тях и върху Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Така тези институции ще трябва да се разделят със 78 от общо 82 щатни бройки, предвидени за съкращаване. Проблемът на пръв поглед е маловажен от гледна точка на общите финансови затруднения в държавата. Зад него обаче се стоят следните факти:

     Така нареченият „персонал“, който подлежи на „оптимизация”, не е администрация, а се състои от високо квалифицирани специалисти – научни сътрудници, уредници, реставратори и др., които носят огромна отговорност (включително и материална) за безценно културно наследство, оценявано в милиони. Към тях има високи изисквания – задълбочени познания и дългогодишен опит, професионален морал и всеотдайност. Въпреки унизителното заплащане от 200 до 350 евро на месец, благодарение на техния ентусиазъм, призвание и в резултат от денонощния им труд, България представя успешно културното си наследство пред света и печели немалко активи, включително и финансови. За съжаление, поредицата от постоянни и временни експозиции, представящи историята и културата на страната ни с широк международен отзвук, най-често намират признание извън нея.

     Ето защо смятаме, че рестриктивните мерки, с които се намалява драстично финансирането на националните институции няма да постигнат очакваната „оптимизация“. Напротив, те ще ограничат дейността им до и под санитарния минимум и ще поставят в риск опазването на културните ценности, съхранявани в тях.

 

     Като част от международната музейна мрежа, чиято мисия е не само опазването на движимото културно наследство, но и разпространяването на познанието за него в полза на обществото, Българският национален комитет на ИКОМ изразява своята тревога и загриженост за бъдещето на националните музеи, галерии и библиотеки в България!

 

Текстът на петицията на английски е публикуван на 18.02.2015 г. Досега тя е подкрепена от колеги, съмишленици и приятели от България, Румъния, Гърция, Кипър, Германия, Австрия, Швеция, САЩ, Русия, Япония, Израел.

 

Искрени благодарности!