Ние сме против евтаназията на Цезар и Клеопатра, осъдени заради безотговорността на стопаните си

На 12.12.2014 г Русенския районен съд осъди на смърт/евтаназия/ двете кучета от русенското село Червена вода. Собствениците на кучетата,Пресиян К. и Анелия К.,са осъдени условно , както и да заплатят глоба в размер на 800 лв общо. 

Питаме кой е виновен за смъртта на 85 годишната жена от село Червена вода? 

Кой е престъпникът?  Пистолетът, който гръмва или човекът, който го държи и насочва?

Питаме защо  кучетата, които по експертиза на етолог не са агресивни, трябва да заплатят с живота си безотговорността на стопаните си?

Питаме как съдът прецени, че кучетата са агресивни, след като в никой нормативен акт няма заложена процедура, която да определя агресивността. 

Ние сме против евтаназирането на Цезар и Клеопатра и настояваме за предаването им на неправителствена органзация, която ще ги включи в програма с треньор, както и ще гарантира условия, в които кучета няма да са заплаха.


On the 12-th of December 2014 the Regional Court of the city of Rousse condemned to death - euthanasia - two dogs from the village Chervena Voda, region of Rousse. The owners of the dogs, Presiyan K. and Aneliya K., are condemned conditionally to pay a fine in size of 800 bulgarian leva. We ask - who is guilty for the death of the 85-years old woman from Chervena Voda? Who is the criminal, do guns kill or people with guns kill? These two dogs, according to an ethologist, are not agressive. Do they have to pay with their own lives for the irresponsibility of their owners? In any enactment there is no procedure of defining agression , so how did the Regional Court of Rousse have reached this decision? We are against the euthanasia of Caesar and Cleopatra and we do insist on their transmission to a non-governmental organisation which will ass them to a programme with a dog trainer and will guarantee conditions in which these two dogs will not be a threat in the future.


Група КГБ/Контрол и Грижа за Бездомните/,НПО ,,Обединени варненци за Варна" , СНЦ ,,Право на живот п    Свържете се с автора на петицията