Не на добива на волфрам в СПА столицата на Балканите!

Скъпи приятели,   

Моля Ви да отделите няколко минути от Вашето време, тъй като ВЕЛИНГРАД се нуждае от нас! 
  
Градът, с най-голям дебит на минерална вода в Европа. 
Градът, излекувал десетки хиляди хора от България и чужбина. 
Градът, с първия обществен минерален плаж в Европа. 
Градът, титулован "Спа столица на Балканите". 
Градът, облян в слънце и чист въздух - Велинград.

Тук правителството разреши да се копае за волфрам. 
  
На 7 май 2014 г. РИОСВ - Пазарджик взе решение да бъде извършена процедура по ОВОС по инвестиционното предложение на “Ресурс 1” АД за добив и преработка на волфрамови руди в находище “Грънчарица Център”. Сред мотивите за откриване на процедурата, РИОСВ - Пазарджик посочи: 
<!--[endif]-->

- нарушаване на 303 хектара горски и селскостопански фонд, върху които има вероятност за значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда; 
- осъществяването на инвестиционното предложение ще доведе до съществена промяна в състоянието на околната среда и ландшафта, до необратима промяна на терена върху значителни площи, като съществува обективна вероятност за увреждане и дискомфорт на околната среда; 
- при реализацията има вероятност за значително негативно въздействие върху питейните води и предполагаемо замърсяване с горивно-смазочни материали. Във връзка с пробивно-взривните работи се очаква замърсяване на повърхностните и подземни води, които се ползват за водоснабдяване на населени места; 
- целият период на експлоатацията на обекта ще бъде съпътстван с генериране на отпадъци, шум, вибрации, прахови емисии в атмосферния въздух и води. 
 

Повече информация можете да намерите на:

страницата във Facebook: events/863457260361755 ,

viewtopic.php?f=7&t=170 или 

modules.php?name=News&file=article&sid=10019 

С нашето становище можете да се запознаете тук: folderview?id=0Bw0slT5Koe8tZGkzVW53dDNrclk&usp=sharing

Молим за вашата подкрепа и изразяването на екпертно мнение и становище, за да спасим СПА СТОЛИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ! 

Как да помогнем на Велинград:

1. Изпратете коментарите си или подписаното от Вас становище до Общинския съвет Велинград

riewpz@riewpz.org, obsvelingrad@abv.bg, velingrad@mbox.contact.bg

Централа: 0359 /52115, 0359/52117
Факс: 0359 /54341
Телефон и факс на Общински съвет Велинград: 0359/ 54176
Кмет на oбщина Велинград: 0359/ 52019

или


2. Принтирайте бланката за подписка и съберете подписи от близки и познати.
folderview?id=0Bw0slT5Koe8tZGkzVW53dDNrclk&usp=sharing 

 

Благодарим за подкрепата!

<!--[endif]-->