За отваряне на всички официални входове на обществени сгради в България

 

Двадесет и пет години след падането на Берлинската стена, България е отворена към света, но официалният вход на Софийския университет „Св. Климент Охридски” е все още затворен за хората. В храма на свободния дух, интелект и идеи, в най-престижното ни висше учебно заведение се влиза по странични улички, през бариери, задни врати, второстепенни входове, КПП-та, полуосветени коридори, но не и през централния вход, не и по нормалния начин! 

Има ли основателна причина Софийски университет да е затворен към улицата, към България и света?

В сградата на Народното събрание също се влиза през задния вход, а само допреди няколко месеца тя бе оградена с железа като животинска ферма! Съдебната палата отвори парадния си вход едва след почти четвърт век! 

Не са ли именно отворените врати на библиотеките, училищата, музеите, театрите, университетите входове към знанието, към нови светове и възможности? И не са ли отворените врати на административните обществени сгради символи на почтеното, открито и прозрачно управление, обърнато към хората? 

Няма основателна причина централните входове на повечето обществени сгради в страната ни да са затворени, а гражданите да бъдат принуждавани да минават през странични, задни врати.

Вярвам, че гражданско общество се гради с малки и големи конкретни действия, някои от които с ясна символика. Четвърт век след ритуалното събаряне на Берлинската стена, ние още не сме отворили вратите си. Нека го направим сега! 

 

Подпиши тази петиция и поискай отваряне на всички официални входове на обществени сгради в България!