Подписка срещу решението на Общински съвет-Благоевград, относно пълните такси за детска градина

На последната сесия на Общ.съвет-Благоевград бе взето решението във връзка с предложение за промяна в Наредбата и касаещо таксите,които родителите заплащат в детските градини и ясли.С огромно учудване разбрахме,че през 2018г. ако не разполагаме с медицински документ,който да оправдае отсъствието на детето ще трябва да заплатим такса, включително и за дни,в които детето е отсъствало. Считаме,че това решение е крайно несправедливо за всяко семейство,което има деца,посещаващи детска градина и детска ясла.Ние считаме,че по този начин се налага „наказателна„ мярка за всяка майка или баща, които нямат мед.документ за отсъствието на детето си. Много обаче са случаите,в които няма как да бъде издаден медицински документ за отсъствието на детето, но това в никакъв случай не означава,че майката( бащата,) имат безотговорно отношение към посвещаването на детска градина и ясла.Ето няколко примера: 1.Спира се здраво дете от посещение в детската градина и ясла при грипна епидемия с цел избягване на евентуално разболяване( като превантивна мярка) 2.Спиране на здраво дете от посещение в детската градина и ясла,когато в семейството има новородено бебе.(от съображения за здравето на бебето) 3.Спиране на здраво дете от посещение в детската градина и ясла поради финансови затруднения в семейството. 4.Спиране на здраво дете от посещение в детската градина и ясла поради влошен имунитет поради често боледуване. Наред с изброените случаи в практиката ще възникнат и други,в които родителите ще плащат такса за услуга,която децата им не са ползвали.Считаме,че това е крайно несправедливо,немотивирано и незаконосъобразно.По този начин се отнема правото на родителите свободно да преценява кое е най-доброто решение за тяхното дете в даден момент:Дали да бъде отглеждно в къщи или да посещава детско заведение.


Благоевградски родители    Свържете се с автора на петицията