Незабавна финансова подкрепа за всички свободни артисти-изпълнители, които представят изкуството си публично

През 2020 година държавата предприе логични и адекватни мерки в подкрепа на свободните артисти в независимия културен сектор за справяне със ситуацията, породена от пандемията от коронавирус и последвалите затруднения от противоепидемичните мерки и затваряния. Програми като “ Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата ” и “Творчески инициативи” оказаха изключително пълноценен и ползотворен ефект за преодоляване на кризата от сектора.  

Апелираме тази практика да бъде продължена и в настоящия момент, по примера на предприетите действия за подкрепа на музикалните артист-изпълнители чрез програмата “Творчески стипендии за подпомагане на млади и изтъкнати творци в областта на поп, рок и джаз музиката”. Настояваме за незабавна финансова подкрепа чрез творчески стипендии и за ВСИЧКИ останали свободни артисти-изпълнители от други изкуства. Изхождайки от опита до сега- подобна програма се оказва най-удачна за справяне със ситуацията за този тип творци.  

Творците артисти-изпълнители от всяко изкуство и направление, които представят изкуството си публично, се намират в абсолютно същото положение като музикалните артист-изпълнители, за които бе обявена последната извънредна сесия за стипендии, поради което не виждаме причина те да не бъдат подпомогнат по същия начин. Не е вярно, че целият сектор е работил през изминалите 5 месеца. Всички свободни артисти-изпълнители от различните изкуства, като в това число: вариететни артисти, танцьори, водещи на събития и актьори на свободна практика и др., не са имали възможност да работят и да упражняват дейността си през това време по абсолютно идентичен начин и поради същите причини както и музикалните артист-изпълнители. За това и поради факта, че положението и в близко бъдеще не обещава да бъде по-различно, предлагаме конкретни действия за справяне с проблема.

Настояваме за още една сесия за творчески стипендии, но с възможност тя да обхване всички свободни артисти-изпълнители! С цел тя да е приложима и ефективна, държим да бъде конкретно с условията на трета сесия от творческите стипендии през 2020г. Променени минимално само в някои отношения, с цел максимален ефект и достигане до по-голям брой засегнати, а именно: 

- Допустими кандидати: Културни дейци- артисти-изпълнители от всички изкуства, осъществявали публично представяне на културен продукт през 2019 г. и до ноември 2020 г. въз основа на граждански и авторски договори в областта на културата и изкуствата, чийто средномесечен доход за 2019 г. не надхвърля 1 000 лв.*;**, които не са в трудови правоотношения в качеството си на артист-изпълнители и не получават: пенсии за осигурителен стаж и възраст; не получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19/текстът не касае програмата за творчески стипендии и програма „Творчески инициативи“на НФК през 2020г.; не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване 

(*- Условието за годишен доход за 2019 г. над 3 000лв. до 50 000 лв. НЕ е приемливо за случая, защото ще ограничи достигането на подкрепа до максимален брой засегнати артисти, които не могат да покрият този минимум, за това държим на условието за средномесечен доход за 2019 г. не надхвърлящ 1 000 лв.- вече познато и прилагано за стипендиите през 2020г.;

**- Условието за самоосигуряване също да бъде избегнато, както бе на трета сесия на творческите стипендии през 2020г.!) 

- Недопустими кандидати: Лица, които са получили подкрепа по “Творчески стипендии за подпомагане на млади и изтъкнати творци в областта на поп, рок и джаз музиката” от март 2021г., за да се избегне нелогично дублиране на бенефициенти и да се достигне до възможно най-много други засегнати, включително и такива от музикалната среда, които поради условията на цитираната в тази точка сесия няма да успеят да се класират там. 

- Кандидатстването да се осъществява по същия начин и със същите документи, каквито се изискват за сесия “Творчески стипендии за подпомагане на млади и изтъкнати творци в областта на поп, рок и джаз музиката” март 2021г., както и за същата сума от 4267,25 лв.  

- Сесията да бъде оформена с капацитет да осигури стипендии на минимум 500 бенефициенти.  

Вярваме, че добрата практика на държавата и Министерство на културата от миналата година, в подкрепа на свободните артисти, е най-добрият начин за тях за справяне с последствията от пандемията и към момента. За това апелираме за предприемане на незабавни действия в тази посока, тъй като всичко обявено за сега през 2021г. като програми в НФК и вписано в индикативната програма за тази година- не отговаря на нуждите на този сектор в настоящата криза!  


Свободните артисти-изпълнители в България    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Свободните артисти-изпълнители в България да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...