Да спрем закриването на Дома за медико-социални грижи за деца "Мария Луиза", с.Бузовград

Уважаеми съграждани, Моля да подпишете петиция против закриването на Дома за медико- социални грижи за деца "Мария Луиза", с. Бузовград, община Казанлък. С решение на Министерство на труда и социалната политика се закрива ДМСГ за деца, лишени от родителски грижи в с. Бузовград. Децата от дома имат тежки физически и имствени увреждания и за тях са необходими денонощни медицински грижи, рехабилитация и лечение, каквито до момента успешно са полагани от професионалистите в дома. Там е изградена база, за да се предложи най- добри условия за живот на тези деца. В този случай, политиката на деинституционализация на децата представлява преместването от един добре уреден за децата дом, по- голям дом с неясни условия и качества. Така те ще бъдат стресирани, лишени единствените им любими хора в живота. Нека не позволяваме това да се случи! Благодаря, че дадохте Вашия глас за една достойна кауза.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Moris Georgievi да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


ИлиПлатена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...