Отмяна на дискриминационния "сертификат" и на тираничните "противоепидемични мерки" - Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ

Искания на Гражданска инициатива „Свобода за всеки – права и свободи“

От почти две години сме свидетели на безпрецедентно погазване на основни човешки права и незачитане на демократичния конституционен ред, в много страни по света, включително и в България, под предлог борба с грипоподобния вирус ковид-19.

С оглед на ограничителните противоепидемични мерки, налагани еднолично със министерски заповеди, и след изследване на цялостната обстановка по повод ковид-19 от март 2020 г. до момента, можем да твърдим, че:

1. Мерките са несъразмерни със степента на заплаха от болестта и превишават необходимото за постигане на целите за опазване на народното здраве при обективна оценка на ситуацията от заболяването. Смъртността от ковид-19 изглежда съизмерима с тази от по-широка грипна епидемия.

2. Подобни мерки не са необходими в едно демократично общество. Мерките имат и/или целят политически ефект и в правозащитно отношение нарушават основни права на хората, без да има ефективна защита срещу тях.

3. Държавата, която въвежда мерките, трябва да докаже пред обществото нуждата от въвеждането им, особено, ако се ограничават права. Подобни усилия от страна на отговорната администрация на практика липсват. В много случаи мерките се основават не на данни от България, а спуснати от външни организации и под натиск на юрисдикции, които не са избрани от българския народ. 

4. Отсъства каквато и да е прозрачност и официална информация за вредните ефекти и смъртността от приемането на широко рекламираните инжекции срещу ковид-19. Едностранчивото и непрозрачно третиране на информацията за действието на инжекциите, и тяхното прилагане е основание за съмнения в тяхната безопасност.

5. Личната неприкосновеност и телесна автономия, ведно с човешкото достойнство остават неотменими права, независимо от каквито и да било медицински основания и не могат да бъдат нарушавани с принудителни или манипулативни действия от страна на държавата, дори и по повод на твърдяна здравна криза.

С оглед на тези изводи настояваме за следното:

Искания на Гражданска инициатива „Свобода за всеки – права и свободи“

1. Незабавна отмяна на всякакви действия във връзка с дискриминационния, противоконституционен и противозаконен „зелен сертификат“, с който се въвежда ограничаване на основни човешки права, вкл. правото на труд, правото на човешко достойнство, забраната за дискриминация, правото на свободно придвижване и др. основни права чрез заповеди на министъра на здравеопазването. Заповедите са нищожни поради противоречие със закона и други по-висши актове, вкл. Конституцията на Република България и Европейската конвенция за правата на човека, и съответно не произвежда правно действие, което ще се установи и в съда.

2. Премахване на всякаква задължителност на „противоепидемичните мерки“ с оглед на това че са несъразмерни и не са „временни“, а систематични и продължаващи във времето, включително и без времево ограничение на горецитираната заповед на МЗ, с което се застрашават основни човешки права и устоите на демократичното общество. Всякакви мерки насочени срещу ковид-19, и заявени от МЗ и властите следва да имат само препоръчителен характер. Не следва да се предвиждат каквито и да било санкции.

3. Незабавно и пълно обявяване на информация за смъртността и уврежданията настъпили в резултат от прилагането на инжекциите срещу ковид-19, както за България, така и за други страни, юрисдикции и райони.

4. Незабавно прекратяване на пропагандни кампании подбуждащи към приемане на инжекции за ковид-19, провеждани от МЗ включително и публични изказвания на представителни на здравното министерство в медийни участия.

5. Незабавно преустановяване на подбуждането към дискриминация, и извършването на директна дискриминация по множествени признаци, чрез промоциране на всякакъв вид „ковид сертификат“, зелен (санитарен) паспорт и подобни средства за контрол и противопоставяне на хората на признак здравен статус, убеждения относно личната неприкосновеност, религиозни вярвания за автономията на човешката личност и др., съдържащо се в предложения на ГДЗИ към МЗ за издаване на заповеди и др. административни актове, по повод заразяване и лечение на ковид-19.

При неудовлетворение на нашите искания, ще предприемем предвидени в закона, Конституцията и международните актове мерки, за да защитим основните и неотменими права и свободното и демократично общество от неправомерно и неетично политизиране на медицинската ситуация, и опита за налагане на неправомерен контрол на обществото, правата и свободите на хората.

С уважение,

Инициативен комитет 27.10.2021


Гражданска инициатива "Свобода за всеки - права и свободи"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Гражданска инициатива "Свобода за всеки - права и свободи" да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...