Петиция относно ТЕЛК - новата Наредба за медицинската експертиза на МС от 7 юли 2021

От името на хората с диабет

Искаме

Да се променят редица абсурдни текстове в новата Наредба за медицинската експертиза НМЕ - ТЕЛК от 7 юли 2021, които показват липса на медицинска компетентност: Например при захарен диабет тип 1 „пожизнен срок“ е добавен единствено при две (71%) и повече (80%) увреждания. Пациентите със захарен диабет тип 1 без увреждания или с едно усложнение не получават пожизнен срок – ЗАЩО?

Децата с диабет са дефинирани като деца до 16 години. ЗАЩО? Според българското законодателство децата са деца до 18 годишна възраст.

По дефиниция диабет тип 1 е НЕЛЕЧИМО хронично автоимунно заболяване, което изисква доживотно лечение с инсулин. С напредване на диабета постепенно настъпват редица допълнителни усложнения от диабета – диабетна ретинопатия, полиневропатия, нефропатия, артериална хипертония, сърдечно-съдови увреждания, диабетно стъпало и др… Всяко от тези увреждания също е нелечимо и може само да се влошава с времето, като целта на лечението и вторичната профилактика е да се задържи възможно най-дълго време получената до момента степен на увреждане.

Напълно логично е при диабет тип 1, независимо от броя на настъпилите увреждания, да се прилага чл. 69, ал. 4, с право на преосвидетелстване при влошаване на състоянието по преценка на лекуващия лекар (ендокринолог).

В новите промени на НМЕ всички случаи на диабет тип 2, независимо от формата на лечение (диета, медикаменти, инжекционни неинсулинови препарати, инсулин) се третират по един и същи начин, като процента неработоспособност, който отпуска ТЕЛК зависи единствено от БРОЯ на настъпилите увреждания (дефицити). Освен това при нито един случай с диабет тип 2 не се дава пожизнен срок – ЗАЩО?

Всъщност диабет тип 2 е хронично метаболитно заболяване, което протича през различни етапи, от които основно зависи назначеното от лекарите лечение:  

диета,

медикаменти и инжекционни неинсулинови препарати /при диабет тип 2 с остатъчна инсулинова секреция/,

инсулин и комбинирано с инсулин лечение /при инсулинов дефицит/. 

 

 Когато собствената инсулинова секреция вече е недостатъчна, се преминава към лечение с инсулин. Това е най-тежката фаза от заболяването. До промените в НМЕ (от 2018 г.) пациентите с диабет тип 2 на лечение с инсулин се третираха като диабет тип 1.

На базата на изложените факти в частта „Захарен диабет“ в Приложение 1 на НМЕ предлагаме да бъде добавена нова точка 2. Захарен диабет тип 2 (на лечение с инсулин). Предлагаме да се дава пожизнен срок и при диабет тип 2 на лечение с инсулин с настъпили вече усложнения.

Колегите от БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДИАБЕТ категорично настоява всички текстове касаещи захарния диабет и неговите увреждания да бъдат консултирани задължително с „Експертния съвет по ендокринология и болести на обмяната“ към МЗ. Ендокринолозите в този експертен съвет познават най-добре всички характеристики, потребности, лечение, самоконтрол и вторична профилактика на захарен диабет тип 1 - ЗД1 и захаен диабет тип 2 - ЗД2.

Ние от Диабет, предиабет и метаболитен синдром, предлагаме тези текстове да се консултират и с организации и неформални групи, които работят в областта на диабета, както и с граждани - диабетици и техните семейтва.

В момента наредбата предлага

Раздел I

Захарен диабет

2.1. без усложнения – 30 %;

2.2. с усложнения:

2.2.1. с едно усложнение – 50 %  с пожизнен срок;

2.2.2. с две усложнения – 60 %  с пожизнен срок;

2.2.3. с повече от две усложнения – 71 % с пожизнен срок .

3. Захарен диабет тип 1:

3.1. без усложнения – 50 %  с пожизнен срок;

3.2. с усложнения:

3.2.1. с едно усложнение – 60 % с пожизнен срок;

3.2.2. с две усложнения – 71 %  с пожизнен срок;

3.2.3. с повече от две усложнения – 80 %  с пожизнен срок.

3.3. деца до 16 годишна възраст – 80 %.“.


 

1. Захарен диабет тип 2 (на лечение с перорални и инжекционни неинсулинови препарати):

1.1. без усложнения – 20 %;

1.2. с усложнения:

1.2.1. с едно усложнение – 40 %;

1.2.2. с две усложнения – 50 %;

1.2.3. с повече от две усложнения – 60 %.

Смятаме, че това е дискриминативно и недалонвидно, както и дълбоко несправедливо и искаме промени. Особено ощетени са хората с ЗД2, които са 90 на сто от всички диабетици. Сякаш диабетиците с едно усложнение или без усложнения не са болни, а са в перфектно здраве. Вчера една дама с диабет, през сълзи ме попита, аккво трябва да се случи, за да взема отново пенсия по ТЕЛК, да стигна до ампутация ли! Нека не караме доабетиците да мечтая за ампутация.

 

Петицията ще бъде внесена в МС, МЗ, НЗОК, Парламента, Канцеларията на Омбудсмана и други институции.

Моля, подпишете.

Мариана Александрова, сдружение "Диабет, предиабет и метаболитен синдром".

Текстът е базиран на становището на колегите от БАД.

 


Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Диабет и предиабет ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...