За спирането на изложбата "Човешкото тяло - разкрито и реално

Тази петиция е за спирането на изложбата "Човешкото тяло - разкрито и реално".

Тази изложба е изключитена демонстрация на незачитане на личността, поругаване на човешкото достойнство и демонстрира все по-нарастващата безчувственост и извращение на човека в съвременното общество.

Тя премахва границите на морала, границата между добро и зло и отприщва пътя за всевъзможни извращения. Свидетели сме как днес изкуствено наложената ни "толеранстност" достига чудовищни размери и има абсурдни последствия.

Тази изложба е опасна за деца и хора с лабилна психика.

Законността й е под голям въпрос, тъй като експонатите от нея са декларирани като "произведения на изкуството" от организаторите.

В същността си тя отрича най-ценното в човека - неговата личност и уникалност, идентичността му.
В живото има аксиоми - неща, които не се нуждаят от доказателства и тълкувания - и една от тях е , че към смъртта трябва да се отнасяме с уважение и че който не почита смъртта не цени живота.
Нека положим всички усилия да спрем това извратено безумие!