За незабавно взимане на мерки за осигуряване на средства за живот на временно безработните заради кризата с Ковид-19

– Незабавно изплащане на еднократна финансова помощ от 1000лв за посрещане на текущите нужди на всеки един български гражданин, останал без доходи заради Пандемията.

– Премахване на ограниченията на осигурителните права на хората, ползвали борса през последните 3 години и премахване на принудителния труд.

– Централно замразяване на плащанията по кредитите и наемите.

– Плащането на битовите сметки – вода, ток, парно, да продължи да бъде замразено до овладяване на кризата.

– Незабавно налагане на контрол върху цените на стоките от първа необходимост с цел пресичане на спекулата. Наказания за спекулантите, еквивалентни на извънредната ситуация.

– Създаване на фонд “Обществена Солидарност” за справяне с икономическите ефекти от кризата финансиран директно от държавния бюджет. Основна функция на фонда следва да бъде пропорционално разпределение на средства от бюджета за гарантиране на доходите на домакинствата засегнати по един или друг начин от кризата в това число съкратени, изпратени в неплатен отпуск, хора на свободни професии, както и работници в туристическия бранш, които изобщо няма да бъдат назначени в началото на сезона. Водещ критерий за определяне на размера на средствата за всяко домакинство ще се определя според размера на домакинството

 

Асоциация на Извънредно Безработните


Асоциация на Извънредно Безработните    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Асоциация на Извънредно Безработните да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...