Искаме незабавен основен ремонт на пътя Тагаревско ханче-Босна-Визица, област Бургас

Настояваме за незабавен основен ремонт на пътищата от републиканската пътна мрежа в участъка от Тагаревското ханче през Босна до Визица (Републикански път III-908 и Републикански път III-907).


В момента този път трудно се преминава от лек автомобил, а в близост до Босна-и от високопроходим. В същото време този път може да съкрати времето за пътуване от Ямболско и Хасковско до Южното Черноморие чувствително, тъй като по този начин се избягва минаването през Бургас.
Освен това ще разтовари и трафика в Бургас.
Ще генерира допълнителни приходи за туризма в Южното Черноморие и Странджа.
Ще облекчи транспортната връзка с редица села от общините Малко търново и Средец като Визица, Калово, Заберново, Варовник, Богданово, Голямо буково и други и ще свърже много села в Странджа едно с друго, като по този начин ще спомогне за изграждането на общност.
Ще спомогне за икономическия ръст както на Южното Черноморие, така и в Странджа.
Може да обърне тенденцията на обезлюдяване на Странджа.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Митко Попов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Facebook