Искаме незабавен основен ремонт на пътя Тагаревско ханче-Босна-Визица, област Бургас

Настояваме за незабавен основен ремонт на пътищата от републиканската пътна мрежа в участъка от Тагаревското ханче през Босна до Визица (Републикански път III-908 и Републикански път III-907).


В момента този път трудно се преминава от лек автомобил, а в близост до Босна-и от високопроходим. В същото време този път може да съкрати времето за пътуване от Ямболско и Хасковско до Южното Черноморие чувствително, тъй като по този начин се избягва минаването през Бургас.
Освен това ще разтовари и трафика в Бургас.
Ще генерира допълнителни приходи за туризма в Южното Черноморие и Странджа.
Ще облекчи транспортната връзка с редица села от общините Малко търново и Средец като Визица, Калово, Заберново, Варовник, Богданово, Голямо буково и други и ще свърже много села в Странджа едно с друго, като по този начин ще спомогне за изграждането на общност.
Ще спомогне за икономическия ръст както на Южното Черноморие, така и в Странджа.
Може да обърне тенденцията на обезлюдяване на Странджа.

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Митко Попов да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...