Петиция за запазване на гранитните павета в София

По повод реконструкцията на улици в Централна градска част на гр.София и плановете за премахване на паважни настилки и замяната им с асфалт

Уважаеми г-н Банов, Уважаема г-жо Фандъкова,

Ние, долуподписаните граждани:

1.      Настояваме за запазване изцяло на автентичните и вечни настилки от гранитни павета в град София по всички улици, по които те са запазени към момента (месец май 2017 г.).  

2.      Настояваме гранитните павета като вид настилка, да бъдат декларирани за самостоятелна недвижима културна ценност по Закона за културното наследство, неделима от средата, в която са положени.

3.      Настояваме да не се проектират и реализират варианти за настилки - смес между паваж и асфалт по съществуващите павирани улици (напр. бул. Дондуков, бул. Цар Борис III, бул. Гоце Делчев, бул. Джеймс Баучер, бул. Бъкстон и др.)

4.      Настояваме за прекратяване на запечатването на почвите в градска среда и спиране практиката за асфалтиране на тротоари и на алеи в парковете и градините на територията на Столична община, като се потърсят решения с екологични настилки.

5.      Настояваме градските улици да не се превръщат в състезателни писти. Запазването на павираните улици е именно такава мярка. Настояваме компетентните органи - МВР, Столична община и др. да вземат спешни мерки за ограничаване на скоростите на движение в градска среда, както и за бързи и адекватни наказания за нарушителите, участващи в авто- и мотогонки в града.

6.      Настояваме съществуващите паважни настилки да бъдат пренареждани качествено.

7.      Настояваме за спешно организиране на курсове за обучение на павьори с оглед качественото и ефективно полагане и ремонтиране на паваж в София (чрез програми на Столична община, европейски програми, обучителни програми и др.).

8.      Настояваме за задължително условие фирмите–изпълнители на ремонти и реконструкции на павирани улици да наемат павьори, имащи квалификация и опит по нареждане на паваж.

9.      Настояваме за пълна забрана за продажбата и износа на гранитни и жълти павета, собственост на Столична община, както и за публичен отчет на наличните към момента количества гранитни павета в депата на Столична община с опис от кои места и кога са били демонтирани.

10.  Настояваме Столична община да изпълни задължението си да информира гражданите за предимствата на екологичните настилки в градската среда, съгласно политиката на Европейския съюз.

Нека запазим за следващите поколения поне малкото, наследено от нашите предци!

Snimka_Peticia_paveta_2.png