Спрете незаконния достъп на коли в Морската Градина на Варна

До:

 

ОУ Варна

 

Копие:

 

Кмет на Варна, Председател на ОС Варна

Министър на Вътрешните Работи на България

 

Дата: 30 ноември 2012

 

Уважаеми Областен Управител,

 

Обръщаме се към вас за да отмените заповед 4481 от 08.11.2012 на кмета на Община Варна като незаконосъобразна във връзка с чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) ("Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител").

 

Тази кметска заповед отменя предишния рестриктивен режим на достъп на МПС до парка, и позволява на лица и организации да ползват алеите на парка като улична мрежа за да осъществяват стопанска дейност в ущърб на широкия граждански интерес за запазване на Морската Градина като зелена площ в смисъла на действащото законодателство.

 

Мотивираме искането си като цитираме от отказа на Варненски Административен Съд от 17 август 2012 да отмени предишния рестриктивен режим за движение на автомобили в Морската Градина:

 

"Съдът намира за неоснователни и оплакванията, че имуществените и неимуществените вреди и евентуално тези, които биха настъпили в следствие на Заповедта и ограниченията и забраните в нея са противопоставими по интензитет на обществения интерес презюмиран от закона, на значението за опазването на обществения ред, чистотата на зоните за обществено ползване, на зелените площи, буните и като цяло територията на Приморския парк и спокойствието на пешеходците и гражданите които го ползват за отдих и почивка. Безспорно по-свободния достъп в парта на МПС, навлизанете и паркиране на такива в алеите му, ... е в интерес на хората които го посещават, а също и в интерес на Дружествата които са собственици на търговски и жилищни обекти в Приморски парк, както и на тези, които са ги наели и извършват в тях търговска и обществено-обслужваща дейност. Поради това неудобствата свързани със зареждането на обектите, със стигането до тях на работниците и служителите не са последица от Заповедта на Кмета на Община Варна, а от това че обектите са ситуирани в Приморски парк, в който съгласно Наредбата за общественият ред на Община Варна е възведена принципна обща забрана на движението, престоя и паркирането на МПС. Заповедта на Кмета на Община Варна е издадена именно с цел да въведе баланс между интересите и правата на ползващите парка за отдих и интересите и правата на собствениците на търговски обекти и жилища."

 

В заключение напомняме, че рестриктивният режим бе въведен за да се въдвори законност, след широко подкрепени граждански протести и благодарение на личната ангажираност на Министъра на Вътрешните Работи на Република България, който осигурява и заплаща чрез подопечното си министерство необходимия персонал за да няма коли в Морската Градина на Варна.

 

 

С уважение:

 

 

 

/граждани и неправителствени организации/

 

 

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам Николай Маринов да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook