Да спрем поредния опит за презастрояване в Младост!

Ние, жителите на кв. „Младост“, София се обявяваме против изграждането на многофункционална спортна зала, ресторант, открити игрища, паркинг и две нови улици на едно от последните зелени пространства в района. Изграждането на този огромен комплекс на метри от жилищни сгради би означавало силно увеличение на автомобилния трафик, замърсяване на въздуха, изсичането на десетки дървета в района и в крайна сметка унищожаването на една от малкото останали зелени площи в квартала.

Подпишете  тази петиция, за да  предотвратим изграждането на огромния, несъобразен с редица законови, строителни и екологични изисквания комплекс на терен между блок 326 и бул. „Александър Малинов“. Този комплекс не само накърнява интересите на живущите в района, но и на практика не изпълнява формално заявената си цел – да включва съоръжение, промотиращо здравето.

Изграждането на зала в тази силно застроена част на София във време, в което столицата ни е осъдена от Софийския градски съд, за многократно превишение на допустимите норми на фини прахови частици в атмосферата е недопустимо. Създаването на добри условия за спорт не трябва да става с цената на унищожаването на съществуващата дървесна растителност и лишаването ни от здравословна околна среда, зелени площи и чист въздух. Компромис с въздуха е недопустим, защото касае здравето на хората и се нуждаем от обединени усилия, а не от преследване на частни интереси.

Защо терен, първоначално предназначен за парк, е сменил предназначението си? Строежът, заменил идеята за парка, включва освен зала за 1000 души, още ресторант с 300 места и магазин, а предвидените паркоместа към нея са само 119. Това означава още стотици автомобили паркирани по тротоарите и зелените площи в кв. Младост. Не сме против спорта, а против изграждането на тази зала на неподходящо за заявените цели място. Вярваме, че Районна община Младост може да предложи на инвеститорите други терени, които не са в непосредствена близост до жилищни сгради и отговарят на законовите и екологични изисквания.

ДА СПРЕМ БЕЗХАБЕРНОТО ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ В МЛАДОСТ!

Категорично се противопоставяме на:

  • Унищожаване на зелените площи на терена, на който е предвидена бъдещата зала
  • Несъобразения с капацитета на района тежкотоварен трафик за изграждане на съоръжението
  • Неадекватно големия трафик от леки автомобили, които се очаква да паркират около бъдещата зала
  • Допълнително шумово замърсяване
  • Допълнително замърсяване на въздуха с фини прахови частици

Настояваме, че кв. Младост има нужда от:

  • Запазване и облагородяване на съществуващите зелени площи
  • Изграждане и поддържане на обществени паркови пространства с достъпни за всички спортни игрища, площадки, места за игра и разходки.

Петицията ни е поредният зов за спиране на презастрояването в Младост и осигуряване на здравословна среда на жителите на квартала.

 Терен_с_дървета2.jpgПлан_2.jpg

 

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Снежана Петкова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...