ПОДКРЕПЕТЕ Българските танци и НГХНИ

ПОДПИСКА
в подкрепа на НГХНИ "Константин Преславски":

НГХНИ "Константин Преславски" от 1988 г. гради светове - доказано качествено обучава ученици от 5 -12 клас (вкл.и по профил Хореография - с 10 млади преподаватели висшисти, 4 репетиционни зали и над 2000 носии и елементи от носии), признание за което е "НАЦИОНАЛНА", дадено й още 2003г. със заповед на Министъра.
За съжаление, с новия "Закон" за образованието (ЗПУО), НГХНИ бе принудена да се преименува в СУХНИ, с цел запазване на приема след 4 клас в Гимназията, а комисията по Образование към ОбСв гласува това.
В годината, в която сме Европейска младежка столица, Кметът, Общинският съвет, Областният управител и РУО са морално задължени и ги призоваваме да подкрепят НГХНИ, с оглед преодоляване на катастрофалните за гимназията ни последици, предизвикани от ЗПУО, изисквайки от НС спешно да гласува съответните промени в ЗПУО (основно в чл. 38 и чл. 144, както и всички други необходими), позволяващи на НГХНИ, да продължи необезпокоявано да обучава децата ни с младите, амбициозни и талантливи учители, да ги възпитава, дисциплинира, изгражда личностно, създава у тях чувство за естетика, усет към красивото и национална принадлежност, умения за екипна работа, музикална и танцова култура и ги превръща в посланици на българския дух сред младежите у нас и в чужбина (така, както го правеше и по стария Закон за образованието), за да може те да ги съхранят и предават на децата и възпитаниците си!
Танцът ни е съхранил 500 г. и ще спаси света!
В противен случай, в негова защита, в името на утрешния ден на децата ни, на Гимназията, на Варна и на България, родителите :
1. Ще заведем Колективен иск против Властите за дискриминация на децата ни и за нарушаване правото на избор на образование и за нематериални вреди, състоящи се в притеснение за утрешния ден , разстройване на учебния процес и психически травми.
2. Ще предприемем всички законови средства на граждански протест, а в случай на необходимост и ще преминем към гражданско неподчинение!
​Граждани и родители

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Mария Димитрова да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.


Или
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...