За "Скелетите" и за Хората

До главния прокурор на Република България

Г-н Сотир Цацаров

 

До народните представители

от 41 Народно събрание

 

Уважаеми господин главен прокурор,

Уважаеми народни представители

 

Обръщаме се към вас във връзка с публичното изявление на министър-председателя на Република България, съдържащо твърдението:  “... Днес мога да разпоредя на службите да образуват подобни дела на всичките ви журналисти, на всички.” Изявлението, както навярно ви е известно, е по повод изнесената в медиите информация, че през 1997 година ЦСБОП е завела дело за оперативно наблюдение на г-н Борисов.

Съдържанието на това изявление, квалифицирано от международната организация “Репортери без граници” като “разрушително послание”, което може да има “катастрофални последици не само в България, но и във всички балкански страни”, повдига въпроси с основополагащ характер за съществуването на правов ред и съблюдаването на върховенството на закона в страната. Те се отнасят пряко до вашите законни задължения и компетентност, защото парламентът формира законодателната основа на правовата държава, а главният прокурор осъществява надзор за законност и ръководи всички прокурори, които съгласно чл. 127 от Конституцията единствени притежават властта да повдигат обвинения за извършени престъпления.

Народните представители в парламентарната ни република са тези, които в ситуация на подобна сериозна криза в доверието на институциите, компетентни да извършват оперативно-издирвателна дейност по ЗМВР и ЗДАНС и да използват специални разузнавателни средства,  могат да направят комплексен анализ на нормативните причини и фактическата практика в дейността на всяка от службите.

Именно тези служби създадоха в годините на прехода дълбокото чувство на несигурност у гражданите, че с тази власт може да се злоупотреби – да се наруши грубо правото на лична неприкосновеност, да се застраши свободата на медиите, а “тайната информация” да се превърне в средство за изнудване, пораждане на страх или търговия с влияние.

Народните представители имат власт да приемат онези законодателни промени, които най-сетне да създадат строг ред, контрол и отчетност при използването на оперативните способи за следене на граждани извън целите на закона.

След думите на министър-председателя и оповестяването на документи от оперативни разработки Вие, господин Цацаров, споделихте виждането си -  Това е една библиотека, един гардероб със скелети, който периодично в удобен политически момент напуска библиотеката, влиза в публичното пространство и после отново се прибира.

Подобна отстранена констатация не решава проблема, а се вписва в досегашното бездействие на компетентните държавни органи да не преустановят възможностите за създаване на “досиета” на хора, които не се занимават с агентурна дейност, тези разработки да се изваждат в конюнктурно удобен момент или да се напомня, както последен го направи министър-председателят, че такива могат да бъдат създадени всекиму. Реагираме, защото Вашата намеса се налага за защита на всички граждани, но и защото в настоящия случай безпрецедентно е прекрачена всяка граница на търпимост.

Думите на министър-председателя на България, че може да разпореди на компетентните служби да образуват дела за оперативно наблюдение на всеки български гражданин представляват деклариране на намерение за превишаване на власт (престъпление по служба). За намерение наказателна отговорност не се носи, но публичното изявление налага, господин главен прокурор, да извършите проверка дали то е било надхвърляно досега и дали са били извършвани престъпления.

Затова настояваме:

 

  1. Да разпоредите прокурорска проверка има ли образувани такива дела по разпореждане на министър-председателя и, ако има, от кои служби, срещу кои граждани, какви са делата и каква е процесуалната им фаза?
  2. Ако има действия и/или разпореждания на министър-председателя, които са предизвикали образуване на дела срещу български граждани, как следва да се квалифицират те?

Вярваме, че разбирате значението на повдигнатите теми както за журналистическата колегия в България, така и за европейската медийна общност, част от която заяви, че е “шокирана, разтревожена и възмутена” от изявлението на един “европейски държавник”.

Изясняването на тези въпроси би следвало да се направи и в контекста на констатациите на Европейския съд за правата на човека, който още през 2008 г. постанови, че “системата на тайното наблюдение в България най-меко казано се използва прекомерно” и че “българският закон за специалните разузнавателни средства не предвижда достатъчно гаранции срещу опасността от злоупотреба” и  обърна внимание върху липсата на “независим орган” над министъра на вътрешните работи, на когото е поверен “цялостния контрол върху системата за използване на СРС”. След първото осъждане на България последваха и поредица други през миналата година за идентични нарушения, които затвърдиха представата за държавата като нарушител на основното право на личен живот  на своите граждани поради поддържани недостатъци на правната рамка, позволяваща произволна употреба на специални разузнавателни средства.

Обръщаме се и към вас, уважаеми народни представители, с настояването да формирате анкетна комисия, която да извърши комплексна проверка на нормативната уредба и на практиката за нейното приложение на всички служби, които могат да извършват оперативно-издирвателни дейности и да прилагат специални разузнавателни средства, независимо на чие подчинение са, защото по друг начин засегнатите от незаконно подслушване и следене не могат да защитят своите права.

Във връзка с това призоваваме и Вас, г-н главен прокурор, да разпоредите проверка дали има случаи на неправомерно използване на специални разузнавателни средства срещу журналисти и, ако има, по чие разпореждане е станало това? Има ли случаи на неправомерно създаване на оперативни дела и регистриране на журналисти като агентура, за да се създаде привидно, формално основание за тяхното наблюдение.

С почитание,

 

Калина Андролова

Весислава Антонова

Иван Бакалов

Еми Барух

Иван Бедров

Марин Бодаков

Росен Босев

Ясен Бояджиев

Пролет Велкова

Силвия Великова

Мирела Веселинова

Петър Волгин

Петя Владимирова

Асен Генов

Светлана Георгиева

Елена Енчева

Асен Йорданов

Лили Маринкова

Константин Павлов

Полина Паунова

Спас Спасов

Веселин Стойнев

Светослав Терзиев

Цветозар Томов

Стойко Тонев

Лилия Христовска

Копринка Червенкова

Атанас Чобанов