За признаване високия професионализъм на Р. Гьорева, РИО - Перник

        Във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение на г-жа Румяна Гьорева, като началник отдел ИОМД в РИО – Перник на МОН, ние – членуващите в Българска асоциация на образователните мениджъри, бихме искали да подкрепим професионалната й компетентност, комуникативност и личностно-професионален потенциал.

       В случай, че впечатленията Ви съвпадат с нашето становище, моля да ни подкрепите! Защото е жалко, когато един професионалист бива подставено нарочен за некомпетентен, неграмотен и несправящ се със служебните си задължения.

      Настоящата петиция има за цел да събере мнения, становища и поддръжници на обективното обстоятелство, че г-жа Румяна Гьорева – бивш началник отдел ИОМД – Перник е доказан специалист в областта, в която работеше. Нейният професионален потенциал беше и винаги е бил полезен за работещите в системата на образованието и благодарение на нейната отзивчивост и комуникативност, всички възникнали въпроси в процеса на работа са се решавали бързо, правилно и ефективно.

      Наред с всички професионални и личностни качества, и с оглед стратегическите цели, заложени в Европейската квалификационна рамка за Учене през целия живот, както и с цел да бъде максимално полезна на образователните институции в област Перник, г-жа Румяна Гьорева завърши и магистърска степен,  специалност „Образователен мениджмънт“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и в момента разработва дисертационен труд в областта на управление на образованието. За качествата и способностите й в сферата на  нейната професионална компетентност, вече има изготвени становища и препоръки от професори от различни Висши учебни заведения, работещи в областта на образованието със следната насоченост: планиране, управление, стилове на ръководство, законодателство, мениджмънт, администриране и работа в екип.

Подпишете тази петиция

Чрез подписа ми упълномощавам БАОМ - България да предаде моя подпис на лицата, взимащи решения по този въпрос.


Или

Ще получите имейл с връзка, където да потвърдите вашия подпис. За да сте сигурни, че получавате нашите имейли, моля, добавете info@peticiq.com към вашата адресна книга или списък с безопасни изпращачи.

Моля, обърнете внимание, че не можете да потвърдите подписа си, като отговорите на това съобщение.
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...

Facebook