ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОСЪДЕНАТА НА СМЪРТ ХРИСТИЯНКА МЕРИАМ ИБРАХИМ

До

ПОСЛАНИКА НА РЕПУБЛИКА СУДАН В БЪЛГАРИЯ

До

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

До

ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ

ПЕТИЦИЯ ПРИЗОВАВАЩА ЗА НЕЗАБАВНО И БЕЗУСЛОВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОСЪДЕНАТА НА СМЪРТ ЗАРАДИ СВОЯТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ХРИСТИЯНСТВОТО МЕРИАМ ЯХИЯ ИБРАХИМ, ГРАЖДАНКА НА РЕПУБЛИКА СУДАН

Уважаеми дами и господа,

Ние, долуподписаните български граждани на Република България, се обявяваме в защита на несправедливо осъдената, заради твърдото отстояване на своята ХРИСТИЯНСКА вяра, Мериам Яхия Ибрахим, майка на две невръстни деца.

Допълнителна информация:

ОТВОРЕНО ПИСМО В ПОДКРЕПА НА МЕРИАМ ИБРАХИМ, по инициативата на неформалната организация „Православна младеж”, внесено на 11 юни 2014 г. в посолството на Република Судан в България.

Текстът на писмото и информация за Мериам Ибрахим е налична на следния линк: http://dveri.bg/9wa66

 

 


"Православна младеж" София    Свържете се с автора на петицията