ЗА бъдещето на пазар Римската стена

На 21.09.2015 г. ще се навършат точно 2 години от старта на един експеримент: фермерски пазар на Римската стена.

В началото беше предвидено да бъде пробно, за 2-3 месеца, а минаха цели 2 години!

Общината ни покани, за да направим този тест и, при доказан интерес, да се трансформира цялото пространство в място за провеждане на фермерски пазари. Захванахме се ние, защото основна цел на Хранкооп е да подкрепя малки земеделски производители, като така осигурява достъп до чиста храна на хората в големите градове.

През тези 2 години на пазара реализираха своя продукция над 50 производители, организирахме над 40 събития, работим с десетки партньорски организации, които също са въвлечени в процеса на неговата промяна.

Смятаме, че тестът е успешен и настояваме за ясно решение от Столична Община, в лицето на Общинско дружество Пазари Изток, за реална подкрепа на фермерските пазари.

Настояваме за:

- повече пространство за разполагане на производители в дните на фермерския пазар;

- въвеждане на специфични правила в дните на фермерския пазар, за да се регулират отношенията между постоянните наематели, организаторите на фермерския пазар и производителите, участващи в него;

- осигуряване на по-добри условия за работа - навеси и специфични щандове, съобразени с нуждите на фермерския пазар.

Общината ни подкрепя, но бихме искали да съберем максимална подкрепа и от вас – хората на София. Нека вашите подписи да бъдат най-силният аргумент за продължаване в тази посока.

Повече за идеите за развитие на Римската стена прочетете тук: http://www.hrankoop.com/2015/09/17/за-римската-стена/