За възстановяване на Приказния дървен замък на територията на гр.

ДО Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

За възстановяване на Приказния дървен замък на територията на гр. София

В продължение на 25 години в нищета, мълчание, далеч от светска суета един човек сам създава уникално творение от дърво и камък. За този период от време той изгражда комплекс от 8 постройки свързани помежду си, известни в момента като Приказния Дървен Замък.

След смъртта му през 1993г. непреки роднини получават право да стопанисват комплекса, поради нехайство от страна на институциите които би трябвало да поемат отговорност към него. Въпреки опитите на роднините да съживят мястото, правейки го достъпно като музей, неопитността им довежда до частична разруха на това произведение.

И въпреки че през 2002г. Комплексът е обявен за паметник на културното ни наследство с писмо на НИПК №5905 от 02.07.2002 г., с протокол от 13.03.2008 г. група държавни служители издават разрешение той да бъде преместен в частен имот извън София. И така Дървеният замък попада в ръцете на Георги Тумпалов, който според издаденото разрешение трябва да запази комплекса в автентичния му вид както и да му бъде добър стопанин. Многобройният снимков материал от с. Равадиново доказва единствено, че г-н Тумпалов няма никакво намерение да спази указанията на НИОНКЦ, поставяйки всеки отделен детайл по свой вкус в имението си без да уважи или почете труда на твореца на дърворезбите, без дори да упомене някъде името му.

А името на създателя на това творение е Рачо Ангелов. През 2010г няколко човека си припомнят омайващото усещане от пребиваването им в близост до Дървения замък когато комплексът все още се е намирал на територията на гр. София. Открадвайки лично, работно и учебно време те успяват да узнаят гореописаната история, забравена и добре прикривана от роднини, медии и институции. С писмо с вх.№ 94-00-1299 от 11/06/2010г подават сигнал в Министерство на културата, на което са необходими 9 месеца за да отговорят, че няма законови нарушения по преместването на дърворезбите, но ако пък тези ентусиасти са толкова заинтересувани, нека намерят средства и място за възстановяването им обратно в София.

Шепата доброволци намират място, изготвят и проект за финансиране и се опитват да се свържат със съответните институции за да споделят постигнатото и да получат разрешение за по- нататъшни действия. Но изведнъж тези държавни служители стават недостъпни, не отговарят на обажданията или любезно отклоняват тези които безвъзмездно вършат тяхната работа.

Подавайки две писма, първо към Министерство на Културата с входящ номер 94-001299 от 21.07.2011 с настояване да се разпореди изземване на дърворезбите от частния имот на Г. Тумпалов и второ, с вх. № 94-С-320 от 25.07.2011г. в Софийска община с молба за узаконяване на едно от двете предложени места за Дървения замък, а именно, първоначалното- в Ловния парк на ул. Незабравка или в Софийската зоологическа градина с подписана препоръка от д-р Иванов, нейн директор.

Подписвайки тази петиция вие се присъединявате към нас, тези които въпреки всички трудности се борят да възстановят едно от вълшебствата на София.

Благодарим ви!

За идеи и съдействие можете да се свържете с нас на: castlewooden@yahoo.com

За повече информация посетете страницата ни във Фейсбук:


Инициативен комитет за възстановяване на комплекс от дърворезбени и каменни пластики, дело на Рачо А    Свържете се с автора на петицията
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )