НЕЗАБАВНО обявяване на БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ за общ. Омуртаг, поради ЛИПСАТА на ПИТЕЙНА и БИТОВА ВОДА, породени от катастрофална СУША и АМОРТИЗИРАЛА ВОДОПРОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА.

Omurtag_Municipality_Within_Bulgaria.png

До: Ешреф Ешрефов
Кмет на общ. Омуртаг

eshrefov_om@abv.bg
kmet@omurtag.egov.bg
7900 Омуртаг, ул. „Ал. Стамболийски” № 2 А

До: Станимир Парашкевов
Областен управител на обл. Търговище
oblast@tg.government.bg
7700 Търговище; ул. "Ст. Караджа" № 2

До: Иван Демерджиев
Министър на вътрешните рабти
Министерски съвет

priemna@mvr.bg
pk_spvo
@mvr.bg
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 23
ул. „6-и септември“ 29,
София 1000ПЕТИЦИЯ

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ,

На основание ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕ ПРИ БЕДСТВИЯ,

глава I-ва Чл. - 1, 2, 3, 4, 5.; глава II-ра; глава III-та; глава V-а Чл. - 48, 49, 50, 50а, ; глава VI-а; глава VII-а; допълнителни разпоредби - 1, 3, 11, 13, 15 и др.,

настояваме за НЕЗАБАВНО обявяване на БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на общ. Омуртаг, поради катастрофална СУША и амортизирала, водопроводна инфраструктура, довели до ЛИПСА на ПИТЕЙНА и БИТОВА ВОДА за населението, продължаващи вече трети месец.

Към отговорните лица,

 • Ние, жителите на общ. Омуртаг, бедстваме вече 3-ти месец с жесток режим на питейно-битовата вода, поради продължаващата вече 4-ри месеца пълна суша, и амортизирали и разпадащи се Вътрешна Водопроводна Мрежа на гр. Омуртаг и довеждащия водопровод по трасето от единствения водоизточник - Кипилово до гр. Омуртаг.

 • В момента имаме водоподаване само 2 пъти седмично за по 2 часа, а части от града за 1 час.

  През следващата седмица се очаква да се окажем в още по-нечовешки режим, а именно - да има водоподаване само ВЕДНЪЖ на 7-10 дена, само за 1-2 часа.

 • Прогнозата за валежи, изготвена от НИМХ до края на месец октомври 2022 г., за района - котловината между Котел и Кипилово, от където се събира водата за карстовия извор Кипилово (водоизточникът на общината), посочва, че НЕ се очакват никакви валежи.

 

 • Нямаме възможност да осъществяваме първостепенните ни жизнени нужди, защото е безобразно нарушено ПРАВОТА НИ да получаваме ТЕЧАЩА ЧИСТА, ГОДНА ПИТЕЙНО-БИТОВА ВОДА.

 • Застрашени сме от разпространение на зарази, като Ковид-19
  и
  МИЗЕРНО СЪЩЕСТВУВАНЕ, в допълнително отежнена продължаваща вече 3-та година криза на икономически и социални ограничения на пандемия и задушаваща инфлация.


К
ризисното положение засяга ПРЯКО над 12 000 живущи или работещи на територията на общината хора, и други десетки хиляди граждани косвено, напуснали общината, заради хроничното над 60 годишно БЕЗВОДИЕ.

Подписката е подписана от жители на общ. Омуртаг, както и от съпричастни и засегнати пряко или косвено други граждани от страната и чужбина.

 

> КОНТАКТИ за граждани, институции и медии: <

· email: omurtag.voda @ gmail.com

· Viber: канал - Омуртаг

· Facebook: Вода за Омуртаг

 


Гражданско обединение Вода за Омуртаг    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Гражданско обединение Вода за Омуртаг ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...