ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ПАТРИАРШЕСКАТА КАТЕДРАЛА "Св.АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" В "СВЕТИ КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ - ПОКРЪСТИТЕЛ"

Актуализация /02.05.2022/: Скъпи Приятели, днес на 2 май, Фондация "Корона и кръст" ви честити Светлия Патронен Празник на скъпия ни Национален светия Свети Княз Борис Първи - Покръстител! 

В тази връзка бихме желали да ви информираме, че Отвореното ни писмо със сходно на Петицията съдържание вече е заведено в канцеларията на Светия Синод на БПЦ, откъдето очакваме официален отговор. Ще бъдете информирани за него след получаването му.

Същевременно не преставайте да подкрепяте Петицията! След събирането на достатъчен брой подписи, те ще бъдат разпечатани и приложени в подкрепа на Отвореното писмо. Колкото повече подписи съберем, толкова по-голяма тежест ще има искането ни пред Светия Синод!

 

Фондация "Корона и кръст" поддържа повече от 12 години единствения по рода си Национален регистър на храмовете в България, намиращ се на интернет адрес www.hramove.bg, съдържащ информация за повече от 4000 култови обекта на традиционните изповедания у нас – християнство, ислям и юдаизъм. През многогодишните ни изследвания на структурата на Регистъра винаги ни е правело впечатление доста ограничения брой храмове, посветени на Княз Борис Първи – Покръстителят на нашата Родина. Също така по-голямата част от наличните към момента 15 храма с неговото име се намират в по-малки градове и села, докато тези в големите градове се намират в крайни квартали.   Наред с това, България е единствената страна в света, чийто Главен храм /в случая Патриаршеската Катедрала в Столицата/ е посветен на светец с чуждестранен произход и канонизиран от друга национална църква. Известни са ни историческите причини за това, но от друга страна през целия си живот въпросният Светец Св. Александър Невски никога не е имал абсолютно никакво отношение към българския народ и история. Нещо повече, неговият исторически принос към развитието на християнството може да се приеме за спорен, доколкото той е водил доста войни с други европейски християнски народи, а същевременно е поддържал близки отношения с иноверната монголска Златна орда като неин лоялен васал.   Считаме, че в днешния контекст на тотално световно осъждане на родната страна на въпросния светец и безпрецедентни международни мерки срещу нейната военна агресия над друга европейска християнска страна, много от които и на символно равнище, моментът за възстановяване на историческата справедливост в Сърцето на Столицата е назрял! Затова нека всички ние като едни истински български патриоти да престанем с чуждопоклонничеството и да отдадем дължимото уважение към Националния ни Светец с най-големи заслуги за въвеждането на християнството у нас, за да може днес Нашата Родина да бъде част от семейството на цивилизованите европейски народи! Нека този Светец да няма само една скромна икона в Главния ни храм, а цялата Патриаршеска Катедрала в София да бъде назована на неговото Свято име – „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ - ПОКРЪСТИТЕЛ”!  ДА БЪДЕ!991-ratio-aleksandyr-nevski.jpg


Фондация "Корона и кръст"    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

Подписвайки се, приемам, че Фондация "Корона и кръст" ще може да види цялата информация, която предоставям в този формуляр.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.


Давам съгласие за обработка на информацията, която предоставям в този формуляр за следните цели:
Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...