Създаване на площадка за спортуване ( Street Fitness ) в Габрово

Създаване на площадка за спортуване ( Street Fitness ) в Габрово.