Създаване на площадка за Спортуване(Street Fitness) в София

Искаме площадка на,която да спортуваме !