Създаване на площадка за Спортуване(Street Fitness)в Стара Загорa

Искаме площадка на,която да спортуваме !