Справедливост за Санди, Марина и Мая

ПРОТЕСТНО ПИСМО

Относно издадена заповед за принудително извеждане на Марина и Александра
Казакови от дома на майката Мая Казакова (Мая Георгиева),

Ние сме твърдо против отнемането на децата - Александра и Марина от майката - Мая Казакова (Мая Георгиева) и намираме принудителното им отвеждане в дома на бащата като крайно недопустимо!

Госпожо Миткова,
Дами и господа, служители в Дирекция „Социално подпомагане“, град
Добрич, ние изпращаме това протестно писмо във връзка
с казуса на Мая Казакова (Мая Георгиева) и двете и дъщери Марина и Александра, като използваме
конституционно гарантираните ни права и отговорността да проявяваме
граждански контрол над институциите. 

Писмото е подписано от педагози, психолози, юристи, приятели на семейството,
родители на съученици на Марина и Александра, съпричастни граждани и много други.
На 18 октомври 2021 г. обществеността в Добрич стана свидетел на ужасяваща
ситуация – връчването на заповед за принудително отнемане на децата от една майка, която се грижи за тях всеотдайно от раждането им. Обществеността стана свидетел на предизвикателно и арогатнто отношение от страна на служители на Дирекцията към една майка, поставена в безумната ситуация да подпише документ, уведомяващ я, че службите отнемат децата й. И в исторически, и в съвременен план това е недопустимо посегателство към човешки същества. Обществеността стана свидетел на това как органите на реда санкционират Мая Казакова (Мая Георгиева) за това, че проявява свръхемоции в една свръхстресова ситуация.


Дами и господа, обществеността е потресена!!!


Позицията и възмущението ни са продиктувани от отношението, подхода и
решенията по казуса на Мая Казакова (Мая Георгиева) на редица институционални представители. Това, което се случва в последните дни, е опит на Дирекция „Социално подпомагане“ град Добрич да приключи този тижък казус и да прекрати ангажиментите си по него, без оглед на бъдещата съдба на двете дечица, жертви на насилие. В действията Ви съзираме принципа „Неть человек, неть проблем!“. Да, създавате впечатление, че за Вас Марина, Александра и Мая са единствено и само проблем, който не искате да продължава да Ви притеснява, защото сте застрашени от жалбите и натиска на бащата, както и предизвиканите от него проверки.


Заявяваме, че една майка и двете й деца, спасени от нездравословна и опасна среда
на живот, НЕ могат и НЕ БИВА да се разглеждат като неразрешим проблем, а да се гледа на тях като на хора, които имат крещяща нужда от помощ и закрила. В случая не само нямаме такива, а има репресия и отказ от защита на пълноправни членове на обществото.
Подобно поведение от морална гледна точка е престъпление.

В сайта на Дирекция „Социално подпомагане“, Добрич сте заявили - цитирам: „По
отношение на децата, които са в зависима позиция спрямо възрастните, тъй като се
нуждаят от техните грижи, закрила, обич и сигурност, нормативната уредба
гарантира правата им на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за
тяхното физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Израстването
на децата в благоприятна и спокойна среда, гарантиране на техните права ще
допринесе за пълноценното им личностно развитие и израстване, за формиране на
морални качества и ценности.“
За нас като граждани това е поет ангажимент персонално към всяко дете, живущо
в град Добрич, и конкретно към Марина и Александра Казакови.
Връщането в средата, която двете момиченца свързват с травмиращи
спомени, е ли благоприятна и спокойна среда, гарантираща техните права?
Всички ние НЕ сме убедени в това, което е причина за протеста ни.
Не разбираме мотива Ви да отнемете децата на една майка и да ги предадете в
ръцете на бабата по бащина линия, което ще ги постави в един дом с бащата. Вашето становище е ключово за решенията на съда, затова не приемаме да оправдавате решенията си със съдебната институция.
Адресът, който е посочен в заповедта, е същият като на бащата. Резонен е
въпросът защо не бъдат предадени в дома на бабата по майчина линия. Ескалацията на напрежението между родителите е повод за отнемане от единия родител и прехвърляне де факто при другия родител. Не се ли обезсмисля търсеният ефект при това положение?! Правим нещо, в този случай означава постигаме нищо. Попитахте ли децата къде искат да живеят? Всеки един от Вас получава като служител в държавна институция възнаграждение от данъците на нас, данъкоплатците, и най-малкото, което се очаква от него, е да подхожда морално и професионално в такива изключително тежки казуси.
Наясно сме, че спрямо служители на Дирекцията е оказван натиск по случая,
което затруднава работата и води до принуда да се взимат решения, които са във вреда на децата и майката, която се грижи за тях. Но също така сме убедени, че натискът и заплахите, отправяни към служители НЕ са причина да се обричат на още
страдания две момиченца, които живеят, обгрижени от майка си. Професионализъм
НЕ означава да решаваш своя проблем, като създаваш нов за другите, който обаче вече не Ви засяга пряко. Ако сте безсилни да защитите правата на децата на Мая Казакова (Мая Георгиева), потърсихте ли помощта на обществото и други институции? Защитата, опазването на работното място и хляба на всеки от Вас трябва ли да е с цената на морални компромиси? Считаме го за съучастие в безчестието!
Ако в действителност Вие, служителите от Дирекцията, желаете да изпълните
служебните си и морални отговорности, ще направите всичко възможно да се прекрати посегателството към децата и ще ги оставите да живеят спокойни при майка си, с която са свикнали и която ги обгрижва с толкова внимание и любов. Задайте си въпроса кой причинява ежемесечно стрес на майката и дъщерите й и осигурете защита на децата! В противен случай ядете хляб, напоен с кръв и сълзи.
Ако имате нужда от нашата подкрепа като граждани в борбата с корупцията,
натиска, заплахите и всяка форма на престъпление по случая, ние ще Ви подкрепим, но няма да се съгласим с настоящите Ви решения и действия. Гарантираме, че като
гражданско общество ще предизвикаме още по-голям обществен резонанс не само
в Добрич, но и в страната и Европейските институции.
Протестното писмо е подписано за 3 дни от над 300 граждани на Добрич.
Продължаваме да събираме подкрепа срещу безумното решение и неоснователната
заповед. Останалите подписи ще внесем на по-късен етап, а копия от подписката ще
изпратим и в централите на институциите в България и Европа, както и в медиите.

 https://fb.watch/8OvgtoUX3x/

https://www.facebook.com/514449937/videos/10159282255394938/

https://fb.watch/8OwxcSHADp/

 


Справедливост за Санди, Марина и Мая    Свържете се с автора на петицията

Подпишете тази петиция

С подписването си упълномощавам Справедливост за Санди, Марина и Мая да предаде информацията, която предоставям в този формуляр, на лицата, които имат правомощия по този въпрос.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия имейл адрес в онлайн среда.

Няма да показваме публично вашия телефонен номер в онлайн среда.Платена реклама

Ще рекламираме тази петиция на 3000 човека.

Научете повече...